3. KONFERENCIJA O URBANOM PLANIRANJU I REGIONALNOM RAZVOJU

18. March 2021.
Deni Zubcevic

urbano – ruralna povezanost i regionalni razvoj


Sarajevo, BiH

11. I 12. novembar 2021

POZIVNICA
Datum i lokacija kongresa
Tematske oblasti kongresa
Izložbe i stručno-komercijalni nastupi

Kotizacija
Prijava sudjelovanja
Obrazac za sponzore i izlagace
Upustva autorima referata

POZIVNICA

Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine (ACE BH, UKI BiH) organizira 11. Kongres o transportnoj infrastrukturi i transportu. Kongres je posvećen cestama i mobilnosti.  Skup će se održati u Sarajevu 23. i 24. septembra 2021. godine.
Kongres ima internacionalni karakter. Mnoge internacionalne strukovne asocijacije svojim aktivnim učešćem daće doprinos u organizaciji ovog događaja.
Transport je osnovna komponenta razvoja svakog društva. Sve se u transportu svodi na dva izmjeritelja: vrijeme i energiju, a ta dva na jedan - novac.
Na globalnom, evropskom i lokalnom nivou danas se razmatraju aplikacije „Strategije za za održivu i pametnu mobilnost“. Ta Strategija predstavlja bazu za „pametni, konkurentni, sigurni, dostupni i cjenovno pristupačni transportni sistem“.
Kongres će, kao i predhodni, okupiti stručnjake iz raznih regija EU, predavače sa evropskih univerziteta te predstavnike institucija vlasti, kao i predstavnike nevladinih organizacija.
Očekujemo vaše aktivno učešće u organizaciji i radu 11. Kongresa o transportnoj infrastrukturi i transportu.

S poštovanjem,
Dr. Ešref Gačanin Predsjednik ACE BH

Datum i lokacija kongresa

Rok za prijava Referata ←—•—→ 12.07.2021

Rok za predaju Sažetaka ←—·—→ 12.07.2021

Rok za predaju Referata ←—⋅—→ 23.08.2021
*Konačna verzija*

Prijava za učestvovanje ←—◊—→ 17.09.2021

KONGRES 23. i 24. ←——⊗——→ 09.2021

Tematske oblasti kongresa

  • zeleni transport
  • pametni transport
  • strategija pametne i održive mobilnosti
  • TEN-T mreža
  • studije i projekti
  • prezentacija projekata u realizaciji

Izložbe i stručno-komercijalni nastupi

Organizator - Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine ljubazno poziva potencijalne sponzore i izlagače da se pridruže “11. Kongresu o transportnoj infrastrukturi i transportu” i doprinesu njegovom uspjehu.
- pozdravni govor i video prezentacija na ceremoniji otvaranja Kongresa (u trajanju od 5 min) - najava na internet stranicama Kongresa - predstavljanje na web stranici Asocijacije konsultanata inženjera BiH (reklama i tekst) - reklama i logotip u finalnom programu - logotip kompanije istaknut na ekranu tokom održavanja Kongresa - emitovanje promo sadržaja tokom pauze između tematskih cjelina - tri bloka - objava logotipa i reklame u Zborniku radova - prezentacija u pratećim tv emisijama i sadržajima koje obezbjeđuje Medijski pokrovitelj Kongresa

Platinasti sponzor - 5000 KM

Zlatni sponzor - 3000 KM - najava na internet stranicama Kongresa - predstavljanje na web stranici Asocijacije konsultanata inženjera BiH - reklama I logotip u finalnom programu - logotip kompanije istaknut na ekranu tokom održavanja kongresa - emitovanje promo sadržaja tokom pauze između tematskih cjelina - jedan blok - objava logotipa i reklame u Zborniku radova - prezentacija u pratećim sadržajima koje obezbjeđuje Medijski partner

Srebreni sponzor - 1000 KM - najava na internet stranicama Kongresa - predstavljanje na web stranici Asocijacije konsultanata inženjera BiH - logotip u finalnom programu - logotip kompanije istaknut na ekranu tokom održavanja kongresa - objava logotipa u Zborniku radova

Sponzor - 500 KM - najava na internet stranicama Kongresa - logotip u finalnom programu - logotip kompanije istaknut na ekranu tokom održavanja Kongresa - objava logotipa u Zborniku radova
Medijski partner - najava na internet stranicama Kongresa - predstavljanje na web stranici Asocijacije konsultanata inženjera BiH - logo i reklama - reklama i logotip u finalnom programu - logotip kompanije istaknut na ekranu tokom održavanja Kongresa - emitovanje promo sadržaja tokom pauze između tematskih cjelina - jedan blok - objava logotipa i reklame u Zborniku radova - gostovanje učesnika Kongresa u stručnim tematskim emisijama (novinskim tekstovima) Medijskog pokrovitelja
Mogućnosti i opcije sponzorstva
Organizator - Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine ljubazno poziva potencijalne sponzore i izlagače da se pridruže “11. Kongresu o transportnoj infrastrukturi i transportu” i doprinesu njegovom uspjehu.
* Napomena: U slučaju povoljnije epidemiološke situacije, sadržaj sponzorskih paketa biće prilagođen održavanju Kongresa in site i dopunjen sa mogućnošću prezentacije sponzora korištenjem štandova i sl. tel.: +387 33 276 336, e-mail: uki@bih.net.ba

Kotizacija

Kotizacija:

Prijava sudjelovanja
Kotizacija
Prijavu sudjelovanja izvršiti slanjem popunjenog obrasca, koji se može naći na Web stranici Kongresa www.uki.ba, na e-mail: uki@bih.net.ba, fax: +387 33 276 336, ili dopisom na adresu:
Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine Put života bb, 71 000 Sarajevo Bosna i Hercegovina


Učesnici --------------------------- 300 KM (150 EUR)
Autori i Koautori referata ---- 150 KM (75 EUR)

Način uplate za učesnike iz BiH:

Raiffeisen bank d.d. Sarajevo
Broj računa: 1610000046880014
Sa naznakom: “Kotizacija za 10. BiH kongres o
transportnoj infrastrukturi i
transportu”

Način uplate za učesnike izvan BiH:

Raiffeisen bank d.d. BiH Sarajevo
Swift code: RZBABA2S
Adresa: Zmaja od Bosne bb,
71 000 Sarajevo, BiH
Korisnik: UKI BiH, Sarajevo, BiH
Sa naznakom: “Kotizacija za 10. BiH kongres o
transportnoj infrastrukturi i
transportu”
Račun korisnika:
IBAN CODE: BA391611000001351462
Naziv korisnika: UKI BiH
Adresa: Put života bb, 71 000 Sarajevo, BiH

Prijava sudjelovanja

JEZICI KONGRESA Zvanični jezici Kongresa su bosanski, srpski, hrvatski i engleski.Prijavu sudjelovanja izvršiti slanjem popunjenog obrasca na e-mail uki@bih.net.ba, na fax: +387 276 355, ili dopisom na adresu:UDRUŽENJE KONSULTANATA INŽENJERA BOSNE i HERCEGOVINE Put života bb, 71 000 Sarajevo Bosna i HercegovinaAplikacioni obrazac u BiHAplikacioni obrazac izvan BiH

DOC

Preuzeti – Aplikacioni obrazac u BiH

DOC

Preuzeti – Aplikacioni_obrazac_izvan_BiH

Obrazac za sponzore i izlagace

Preuzeti

Aplikacioni obrazac za izlagače

Preuzeti

Aplikacioni obrazac za sponzore

Upustva autorima referata

UPUTSTVO AUTORIMA REFERATA
NASLOV RADA (BOLD, 14pt)
TITLE (NASLOV RADA NA ENGLESKOM JEZIKU – (BOLD, 14pt)