11. BiH KONGRES O TRANSPORTNOJ INFRASTRUKTURI I TRANSPORTU

28. March 2021.
Deni ZubcevicSarajevo, BiH

23-24 septembar 2021

POZIVNICA
Datum i lokacija kongresa
Tematske oblasti kongresa
Izložbe i stručno-komercijalni nastupi

Kotizacija
Prijava sudjelovanja
Obrazac za sponzore i izlagace
Upustva autorima referata

POZIVNICAS poštovanjem,
Dr. Ešref Gačanin Predsjednik ACE BH

Datum i lokacija kongresaTematske oblasti kongresa

Izložbe i stručno-komercijalni nastupi

 

Kotizacija


Prijava sudjelovanja

JEZICI KONGRESA Zvanični jezici Kongresa su bosanski, srpski, hrvatski i engleski.Prijavu sudjelovanja izvršiti slanjem popunjenog obrasca na e-mail uki@bih.net.ba, na fax: +387 276 355, ili dopisom na adresu:UDRUŽENJE KONSULTANATA INŽENJERA BOSNE i HERCEGOVINE Put života bb, 71 000 Sarajevo Bosna i HercegovinaAplikacioni obrazac u BiHAplikacioni obrazac izvan BiH

DOC

Preuzeti – Aplikacioni obrazac u BiH

DOC

Preuzeti – Aplikacioni_obrazac_izvan_BiH

Obrazac za sponzore i izlagace

Preuzeti

Aplikacioni obrazac za izlagače

Preuzeti

Aplikacioni obrazac za sponzore

Upustva autorima referata

UPUTSTVO AUTORIMA REFERATA
NASLOV RADA (BOLD, 14pt)
TITLE (NASLOV RADA NA ENGLESKOM JEZIKU – (BOLD, 14pt)