Archive for August, 2015

Treći BiH Kongres o Željeznicama

avg 04 2015

Dobrodošlica Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine (UKI BIH) u saradnji sa Vijećem za regionalnu saradnju (RCC) organizira Treći BH kongres o…