Kategorije
Novosti

Treći BiH Kongres o Željeznicama

Dobrodošlica Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine (UKI BIH) u saradnji sa Vijećem za regionalnu saradnju (RCC) organizira Treći BH kongres o željeznicama. Kongres će se održati 15.-16. oktobra 2015. U zadnjih 25 godina Evropska Komisija je bila veoma aktivna u restruktuiranju željezničkog transportnog tržišta i jačanju pozicije željeznica u odnosu na druge vidove transporta. […]