Archive for Juni, 2016

Peti Kongres o cestama

jun 05 2016

POZIVNICA Veliko mi je zadovoljstvo pozvati Vas, u ime Udruženja konsultanata inženjera, na PETI BH KONGRES O CESTAMA, koji će biti održan…