Četvrti BiH kongres
o željeznicama

Više o temi...

FIDIC knjige

Logo 3
Logo 2
Logo 1

NOVOSTI

ČETVRTI BIH KONGRES  O ŽELJEZNICAMA

ČETVRTI BIH KONGRES O ŽELJEZNICAMA

maj 31 2017
Zakljucci sa 5 BH Kongresa o cestama

Zakljucci sa 5 BH Kongresa o cestama

dec 27 2016
Program petog BiH kongresa o cestama

Program petog BiH kongresa o cestama

sep 27 2016
The 1st European Road Infrastructure Congress (ERIC)

The 1st European Road Infrastructure Congress (ERIC)

jul 25 2016

With the 1st European Road Infrastructure Congress less than 100 days away, the organising team is pleased to share the event’s latest…

O NAMA

Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine osnovano je 29.06.2004. godine u Sarajevu a njegovi osnivači su : Institut IPSA d.o.o. Sarajevo, Akcionarsko društvo PROJEKT Banja Luka, Društvo za inžinjering i marketing AKSA d.o.o. Zenica, IGH-MOSTAR d.o.o. Mostar, Dioničko društvo PROJEKT Tuzla, INTEGRA d.o.o. Mostar i CONEX-mo d.o.o. Mostar.

Osnovni razlog osnivanja udruženja je okupljanje pravnih subjekata koji se bave konsultantskom djelatnošu radi zaštite i unapreenja njihovog poslovnog interesa i ugleda, afirmacijom pravila struke i profesionalne etike, a sve sa ciljem unapreenja efikasnosti poslovanja saglasno pozitivnim propisima i meunarodnim standardima.

Ukoliko želite pristupiti udruženju, molimo Vas da presnimite, popunite i na fax broj +387 33 276 355 pošaljete odštampanu kopiju pristupnog formulara datog u RTF ili PDF elektronskom formatu.

Ako ste na neki drugi način zainteresovani za rad udruge molimo vas da nas kontaktirate telefonom +387 33 276 326 ili putem e-maila  info@uki.ba

Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine (UKI BiH) osnovano je u Sarajevu 29.06.2004. godine kao strukovno udruženje

UKI Ciljevi

U nastavku se nalaze osnivački i drugi dokumenati sa osnovnim podacima o Udruženju

Odluka o osnivanju Udruženja UKI – RTF format / PDF format Doneseno 29. 06. 2004 godine

Statut Udruženja – RTF format / PDF format Doneseno 29. 06. 2004 godine

Poslovnik o radu skupštine Udruženja – RTF format / PDF format Doneseno 23. 12. 2004 godine

Pristupnica – RTF format / PDF format

Članice Udruženja

Institut IPSA d.o.o.

Institut IPSA d.o.o.

AD PROJEKT

AD PROJEKT

IGH-MOSTAR

IGH-MOSTAR

AKSA doo

AKSA doo

Zavod za saobraćaj građevinskog fakulteta Sarajevo

Zavod za saobraćaj građevinskog fakulteta Sarajevo

ENERGOINVEST dd, HIGRA

ENERGOINVEST dd, HIGRA

Zavod za vodoprivredu dd

Zavod za vodoprivredu dd

Institut za hidrotehniku građevinskog fakulteta Sarajevo

Institut za hidrotehniku građevinskog fakulteta Sarajevo

INTEGRA D.O.O

INTEGRA D.O.O

CONEX-MO D.O.O

CONEX-MO D.O.O

DD PROJEKT

DD PROJEKT

ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNI CENTAR ZA GASNU TEHNIKU SARAJEVO

ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNI CENTAR ZA GASNU TEHNIKU SARAJEVO

IBIS PROJECT

IBIS PROJECT

HYPO-APLE-ADRIA CONSULTANTS D.O.O

HYPO-APLE-ADRIA CONSULTANTS D.O.O

INSTITUT ZAŠTITE “EKOLOGIJE” I INFORMATIKE

INSTITUT ZAŠTITE “EKOLOGIJE” I INFORMATIKE

ECO-PLAN D.O.O

ECO-PLAN D.O.O

Kontakti

Predsjednik Udruženja: Ešref Gačanin

Put života bb, Sarajevo, 71000, Bosnia and Herzegovina

+387 33 276 360

Pošalji poruku