NOVOSTI

10. BIH KONGRES O TRANSPORTNOJ INFRASTRUKTURI i TRANSPORTU

10. BIH KONGRES O TRANSPORTNOJ INFRASTRUKTURI i TRANSPORTU

Sarajevo 24. i 25. oktobar 2019.

2. BiH KONGRES O VODAMA

2. BiH KONGRES O VODAMA

Sarajevo, 07. i 08. novembar 2019.

PLANIRANJE KVALITETA ZRAKA U GRADOVIMA

PLANIRANJE KVALITETA ZRAKA U GRADOVIMA

(IMAGE) Sarajevo, 30. i 31. januar 2020.

PROGRAM ČETVRTOG BiH KONGRESA O ŽELJEZNICAMA

PROGRAM ČETVRTOG BiH KONGRESA O ŽELJEZNICAMA

Sarajevo, 26.-27. oktobar 2017. UNITIC Centar Sarajevo

FIDIC knjige

Logo 3
Logo 2
Logo 1

O NAMA

Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine osnovano je 29.06.2004. godine u Sarajevu a njegovi osnivači su : Institut IPSA d.o.o. Sarajevo, Akcionarsko društvo PROJEKT Banja Luka, Društvo za inžinjering i marketing AKSA d.o.o. Zenica, IGH-MOSTAR d.o.o. Mostar, Dioničko društvo PROJEKT Tuzla, INTEGRA d.o.o. Mostar i CONEX-mo d.o.o. Mostar.

Osnovni razlog osnivanja udruženja je okupljanje pravnih subjekata koji se bave konsultantskom djelatnošu radi zaštite i unapreenja njihovog poslovnog interesa i ugleda, afirmacijom pravila struke i profesionalne etike, a sve sa ciljem unapreenja efikasnosti poslovanja saglasno pozitivnim propisima i meunarodnim standardima.

Ukoliko želite pristupiti udruženju, molimo Vas da presnimite, popunite i na fax broj +387 33 276 355 pošaljete odštampanu kopiju pristupnog formulara datog u RTF ili PDF elektronskom formatu.

Ako ste na neki drugi način zainteresovani za rad udruge molimo vas da nas kontaktirate telefonom +387 33 276 326 ili putem e-maila  info@uki.ba

Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine (UKI BiH) osnovano je u Sarajevu 29.06.2004. godine kao strukovno udruženje

UKI Ciljevi

U nastavku se nalaze osnivački i drugi dokumenati sa osnovnim podacima o Udruženju

Odluka o osnivanju Udruženja UKI – RTF format / PDF format Doneseno 29. 06. 2004 godine

Statut Udruženja – RTF format / PDF format Doneseno 29. 06. 2004 godine

Poslovnik o radu skupštine Udruženja – RTF format / PDF format Doneseno 23. 12. 2004 godine

Pristupnica – RTF format / PDF format

Članice Udruženja

Institut IPSA d.o.o.

Institut IPSA d.o.o.

AD PROJEKT

AD PROJEKT

IGH-MOSTAR

IGH-MOSTAR

INTEGRA D.O.O

INTEGRA D.O.O

ECO-PLAN D.O.O

ECO-PLAN D.O.O

HEIS

HEIS

TZI

TZI

Zavod za vodoprivredu dd

Zavod za vodoprivredu dd

RUDARSKI INSTITUT TUZLA

RUDARSKI INSTITUT TUZLA

INK CONSTRUCTOR

INK CONSTRUCTOR

TEHNIČKI INSTITUT BIJELJINA

TEHNIČKI INSTITUT BIJELJINA

CETEOR

CETEOR

Kontakti

Predsjednik Udruženja: Ešref Gačanin

Put života bb, Sarajevo, 71000, Bosnia and Herzegovina

+387 33 276 360

Pošalji poruku