Kategorije
Novosti

2. Konferencija o urbanom planiranju i regionalnom razvoju

Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine organizira 2. Konferenciju o urbanom planiranju i regionalnom razvoju. Konferencija će se održati 15. i 16. oktobra 2020 godine u Sarajevu.

predaja referata-konačna verzija

01. septembar 2020.
*
prihvatanje referata

01. oktobar 2020.
*

prijava za učestvovanje
10. oktobar 2020.
*
datum Konferencije
15. i 16. oktobar 2020.

Referate dostaviti na e-mail: uki@bih.net.ba ili
fax: +387 33 276 334.
Sažetak radova, do 20 kucanih redova,
dostaviti do 05.08.2020.

Autori referata mogu preuzeti upute za pisanje radova
na internet stranici Udruženja, www.uki.ba.

Prijava do 10.10.2020.

učesnici autori i koautori referata

300 KM # 200 KM

(150 EUR)#(100 EUR)

Prijavu sudjelovanja izvršiti slanjem popunjenog obrasca, koji se može naći na Web stranici Konferencije http://www.uki.ba, na e-mail: uki@bih.net.ba, fax: +387 33 276 334, ili dopisom na adresu:

Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine Put života bb, 71 000 Sarajevo Bosna i Hercegovina

način uplate za učesnike iz BiH

Raiffeisen bank d.d. Sarajevo

Br. računa: 1610000046880014

Sa naznakom: “2. Konferencija o urbanom planiranju i regionalnom razvoju

Raiffeisen bank d.d. BiH Sarajevo Swift code: RZBABA2S

Adresa: Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo, BiH Sa naznakom: “2. Konferencija o urbanom planiranju i regionalnom razvoju”

Račun korisnika:

IBAN CODE: Ba39161100000351462

Naziv korisnika: UKI BiH

Adresa: Put života bb, 71 000 Sarajevo, BiH

previous arrow
next arrow
Slider