NOVOSTI

10. BIH KONGRES O TRANSPORTNOJ INFRASTRUKTURI i TRANSPORTU

10. BIH KONGRES O TRANSPORTNOJ INFRASTRUKTURI i TRANSPORTU

Sarajevo 24. i 25. oktobar 2019.

2. BiH KONGRES O VODAMA

2. BiH KONGRES O VODAMA

Sarajevo, 07. i 08. novembar 2019.

PLANIRANJE KVALITETA ZRAKA U GRADOVIMA

PLANIRANJE KVALITETA ZRAKA U GRADOVIMA

(IMAGE) Sarajevo, 30. i 31. januar 2020.

PROGRAM ČETVRTOG BiH KONGRESA O ŽELJEZNICAMA

PROGRAM ČETVRTOG BiH KONGRESA O ŽELJEZNICAMA

Sarajevo, 26.-27. oktobar 2017. UNITIC Centar Sarajevo

FIDIC knjige

Logo 3
Logo 2
Logo 1