Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine

4. KONFERENCIJA O URBANOM PLANIRANJU I REGIONALNOM RAZVOJU, 15. I 16. JUNI 2023.

15. i 16. juni 2023., Sarajevo

Poštovane kolegice i kolege,

Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine organizuje 4. Konferenciju o urbanom planiranju i regionalnom razvoju, koja će se održati 15. i 16. juna 2023., u Sarajevu.

15. novembra 2022. godine na našoj planeti rođen je 8 – milijarditi stanovnik. Broj stanovnika u gradovima se povećava. Prema istraživanjima UN do 2050. godine u gradovima će živjeti dvije trećine ukupnog stanovništva. Urbano planiranje i regionalni razvoj suočavaju se sa brojnim problemima. Kako bi se uspješno planirao razvoj urbanih, suburbanih I funkcionalnih regija, EU je pripremila niz dokumenata i inicijativa usmjerenih na razvoj održivih i pametnih gradova.

Posebno je istaknuta važnost međuovisnosti urbanih I ruralnih područja.
2020. godine EU je donijela Teritorijalnu agendu TA2030, koja predstavlja politički okvir za prostorno planiranje u Evropi, njenim regijama i zajednicama.

Zadatak donosioca odluka na svim nivoima vlasti je da doprinesu inkluzivnijoj i održivoj budućnosti za sva mjesta te da pomognu dostizanje održivih razvojnih ciljeva u Evropi.
TA2030 sadrži dva sveobuhvatna cilja – Pravedna Evropa i Zelena Evropa, koji imaju šest prioriteta za razvoj evropskog teritorija u cjelini.

EU je pripremila niz fondova za finansiranje različitih projekata održivih i pametnih gradova.

Jedan od bitnih dokumenata koji tretira urbano planiranje i regionalni razvoj je i Sofijska deklaracija o Zelenom programu za Zapadni Balkan (GAWB) za period 2021. – 2030. godine. GAWB sadrži pet stubova: Dekarbonizacija, Cirkularna ekonomija, Eliminisanje zagađenja, Održiva poljoprivreda i Zaštita prirode i biodiverziteta.

Četvrta Konferencija o urbanom planiranju i regionalnom razvoju će okupiti stručnjake, naučne radnike, međunarodne predavače iz šire regije i Evrope, kao i predstavnike institucija vlasti, sa ciljem analiza dosadašnjih iskustava i budućih izazova u integriranom razvoju gradova. To je prilika za uspostavljanje snažnog foruma za svestrani interaktivni razvojni ciklus koji će omogućiti bržu implementaciju evropskih politika za urbano planiranje i regionalni razvoj. 

Očekujemo vaše aktivno učešće u organizaciji i radu 4. Konferencije o urbanom planiranju i regionalnom razvoju.

S poštovanjem,
Dr Ešref Gačanin
Predsjednik ACE BH

Više informacija:
https://uki.ba/events/4-konferencija-o-urbanom-planiranju-979/

Dear Colleagues,

It is our honor to inform you and invite you to the 2nd Conference on Urban Planning and Regional Development organized by the Association of Consulting Engineers of Bosnia and Herzegovina.. The conference will be held on 15 and 16 October 2020 in Sarajevo.

It is a known fact that the population of our planet is increasing. According to the UN, about 7.7 billion people now live on the planet.  In 1930, our planet had a population of 2 billion. With the increase in population the number of cities

is also increasing, as is the number of inhabitants in cities.  Based on projections made by the United Nations, 8 billion people are expected to live on the planet in 2023, and while 60% of the world’s population will live in the cities.

Urbanization brings many problems, especially when it is manifested by the sudden concentration of a large population in a small area.  The most serious problems of urbanization are: increase of traffic, pollution of the environment,

water resources management, destruction of green spaces, parks, agricultural land and open spaces.  Most problems can be solved with the most effective and well recognized engineering technologies and sustainable practices.

The second Conference will bring together experts, scientists, international lecturers from the wider region and Europe, as well as representatives of the government institutions – with the aim of analyzing past experiences and future challenges in the strategic planning of urban infrastructure.

It is also an opportunity to establish a strong forum for a comprehensive, interactive development cycle that will enable faster implementation of strategic, development, both, local and regional and European projects related to urban planning and regional development.

We are truly looking forward to your participation in the organization and work of the 2nd Conference on Urban Planning  and Regional Development.

Respectfully,

Ešref Gačanin, PhD
President of ACE BH

More information: https://uki.ba/events/4-konferencija-o-urbanom-planiranju-979/