Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine
23. Novembra 2021.
Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine organizira 3. Konferenciju o urbanom planiranju i regionalnom razvoju. Treća Konferencija je posvećena urbano-ruralnom povezivanju i regionalnom razvoju. To je globalno aktuelna tema kojoj su posvećeni i dokumenti UN–AGENDA 2030 i EU-TERITORIJALNA AGENDA 2020. U Zaključcima i preporukama sa 2. Konferencije, koju je ACE BH organizirao online 15. i […]