NOVOSTI

Zbornik radova KOV 2019

Zbornik radova KOV 2019

Zbornik radova KOV 2019 ____________________________________________________________________________________ 2. BiH KONGRES O VODAMA ____________________________________________________________________________________ Zbornik radova je dostupan na web adresi : www.uki.ba/zbornikradovakov2019 za download…

PLANIRANJE KVALITETA ZRAKA U GRADOVIMA

PLANIRANJE KVALITETA ZRAKA U GRADOVIMA

Sarajevo, 30. i 31. januar 2020. _____________________________________________________________________________________ Air Quality

ZBORNIK RADOVA KOTIT 2019

ZBORNIK RADOVA KOTIT 2019

DESETI BIH KONGRES O TRANSPORTNOJ INFRASTRUKTURI I TRANSPORTU _____________________________________________________________________________________ Zbornik radova je dostupan na web adresi : www.uki.ba/zbornikradovakotit2019

FIDIC

FIDIC 2

FIDIC 2

FIDIC MODULE 2 FIDIC Contracts Managementand Administration 10-11 februar 2020   Sarajevo, Bosnia and Herzegovina Swissotel Vrbanja 1, Sarajevo, BiH    

FIDIC 1

FIDIC 1

FIDIC MODULE 1International Contracts Training Course“Practical use of FIDIC Contracts”25-26th September 2019Sarajevo, Bosnia and HerzegovinaHotel HolidayZmaja od Bosne 4, Sarajevo, BiH FIDIC…

FIDIC MODULE 4

FIDIC MODULE 4

FIDICMODULE 4FIDIC Contracts Managementand Administration20-21 November 2019   Sarajevo, Bosnia and Herzegovina Swissotel Vrbanja 1, Sarajevo, BiH    

FIDIC knjige

Logo 3
Logo 2
Logo 1

O NAMA

 

Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine osnovano je 29.06.2004. godine u Sarajevu a njegovi osnivači su : Institut IPSA d.o.o. Sarajevo, Akcionarsko društvo PROJEKT Banja Luka, Društvo za inžinjering i marketing AKSA d.o.o. Zenica, IGH-MOSTAR d.o.o. Mostar, Dioničko društvo PROJEKT Tuzla, INTEGRA d.o.o. Mostar i CONEX-mo d.o.o. Mostar.

Osnovni razlog osnivanja udruženja je okupljanje pravnih subjekata koji se bave konsultantskom djelatnošu radi zaštite i unapreenja njihovog poslovnog interesa i ugleda, afirmacijom pravila struke i profesionalne etike, a sve sa ciljem unapreenja efikasnosti poslovanja saglasno pozitivnim propisima i meunarodnim standardima.

 

Ukoliko želite pristupiti udruženju, molimo Vas da presnimite, popunite i na fax broj +387 33 276 355 pošaljete odštampanu kopiju pristupnog formulara datog u RTF ili PDF elektronskom formatu.

Ako ste na neki drugi način zainteresovani za rad udruge molimo vas da nas kontaktirate telefonom +387 33 276 326 ili putem e-maila  info@uki.ba

Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine (UKI BiH) osnovano je u Sarajevu 29.06.2004. godine kao strukovno udruženje

UKI Ciljevi

U nastavku se nalaze osnivački i drugi dokumenati sa osnovnim podacima o Udruženju

Odluka o osnivanju Udruženja UKI – RTF format / PDF format Doneseno 29. 06. 2004 godine

Statut Udruženja – RTF format / PDF format Doneseno 29. 06. 2004 godine

Poslovnik o radu skupštine Udruženja – RTF format / PDF format Doneseno 23. 12. 2004 godine

Pristupnica – RTF format / PDF format

Članice Udruženja

Institut IPSA d.o.o.

Institut IPSA d.o.o.

AD PROJEKT

AD PROJEKT

IGH-MOSTAR

IGH-MOSTAR

INTEGRA D.O.O

INTEGRA D.O.O

ECO-PLAN D.O.O

ECO-PLAN D.O.O

HEIS

HEIS

TZI

TZI

Zavod za vodoprivredu dd

Zavod za vodoprivredu dd

RUDARSKI INSTITUT TUZLA

RUDARSKI INSTITUT TUZLA

INK CONSTRUCTOR

INK CONSTRUCTOR

TEHNIČKI INSTITUT BIJELJINA

TEHNIČKI INSTITUT BIJELJINA

CETEOR

CETEOR

Kontakti

Predsjednik Udruženja: Ešref Gačanin

Put života bb | Sarajevo | Bosna i Hercegovina


+387 33 276 360

Pošalji poruku