Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine

Članstvo

Za dodatne informacije o članstvu
kontaktirajte uki@bih.net.ba

Članstvo u udruženju

Redovni članovi

Vodeće kompanije i naučne institucije u Bosni i Hercegovini, koje pružaju usluge u domenu inženjerskog konsaltinga i u realizaciji tehničkih projekata.

01

02

Pridruženi članovi

Svaka organizacija, udruženje, firma ili grupa firmi koje su povezane sa realizacijom inženjerskih projekata, kao i organizacije koje žele da održe bliski kontakt sa Udruženjem i podrže njegovae aktivnosti na lokalnom i međunarodnom nivou.

Prava i obaveze članova

03

AktivnostOpis ativnostiRedovniPridruženi
Učestvovanje u radu DruštvaGlasanje na Generalnoj skupštini, primanje novih članova, biranje predsjednika Udruženja, definisanje budžeta, razmatranje i uvođenje novih pravaca djelovanja Udruženja, odlučivanje o visini članarina i sl.
IzvještajiIzvještaj sa sastanaka ACE BH/UKI BiH
Korištenje logotipa UKIKorištenje logotipa UKI u dopisima, dokumentima, u printanim i elektronskim medijima.
Lista eksperataUvrštavanje na listu eksperata Udruženja te uvrštavanje u bazu podataka domaćih organizacija i državnih institucija s kojima Udruženje sarađuje.
PrezentacijaPrezentacija članice, tokom 15 dana, na web stranici Udruženja.
Seminari, konferencije, edukacijePozivi na seminare, edukacije i konferencije. Cijena učešća na seminarima povoljnija u odnosu na punu cijenu, (popust se definiše za svaki događaj posebno).
PublikacijeObavještenje o novim izdanjima FIDIC-a, stručnih časopisa, knjiga, brošura i ostalih publikacija.

04

Članarine

Visina godišnje članarine se definiše u skladu sa brojem zaposlenih u kompaniji i iznosi:

Kategorija članstvaGodišnja članarina
Redovni član (preduzeća sa više od 10 zaposlenih)600 EUR
Redovni član (preduzeća do 10 zaposlenih)300 EUR
Pridruženi član (preduzeća sa više od 10 zaposlenih)400 EUR
Pridruženi član (preduzeća do 10 zaposlenih)200 EUR
Obrazovne i naučno-istraživačke ustanoveNe plaćaju članarinu