Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine

Članstvo

Za dodatne informacije o članstvu
kontaktirajte uki@bih.net.ba

Članstvo u udruženju

Redovni članovi

Vodeće kompanije i naučne institucije koje pružaju usluge u domenu inženjerskog konsaltinga i u realizaciji tehničkih projekata, registrovane u BiH.

01

02

Pridruženi članovi

Svaka organizacija, udruženje, firma ili grupa firmi registrovanih u BiH, koje su povezane sa realizacijom inženjerskih projekata, kao i organizacije koje žele da održe bliski kontakt sa Udruženjem i podrže njegovae aktivnosti na lokalnom i međunarodnom nivou.

Prava, obaveze i benefiti

03

AktivnostOpis ativnostiRedovniPridruženi
Učestvovanje u radu DruštvaGlasanje na Generalnoj skupštini, primanje novih članova, biranje predsjednika Udruženja, definisanje budžeta, planiranje aktivnosti, razmatranje i uvođenje novih pravaca djelovanja Udruženja, odlučivanje o visini članarina i sl.
IzvještajiIzvještaj sa sastanaka Upravnog odbora ACE BH/UKI BiH
Korištenje logotipa UKIKorištenje logotipa UKI u dopisima, dokumentima, u printanim i elektronskim medijima.
Lista eksperataFormiranje protokola i komisija za prijem kandidata na LOFP listu (listu ovlaštenih FIDIC predavača).
PrezentacijaPrezentacija članica na web stranici Udruženja.
Seminari, konferencije, edukacijePozivi na seminare, edukacije i konferencije. Smanjenje cijene učešća na seminarima (FIDIC i ostalima) i konferencijama. Popusti se definišu za svaki događaj posebno.
PublikacijeObavještenje o novim izdanjima FIDIC-a, stručnih časopisa, knjiga, brošura i ostalih publikacija.
PovezivanjePovezivanje članica Udruženja sa drugim firmama - članicama FIDIC-a.
KandidovanjePredlaganje i imenovanje članova za FIDIC komitete I FIDIC radne grupe.
Nagrade   Nominovanje dobitnika nagrada i imenovanje Počasnih članova Udruženja.

04

Članarine

Visina godišnje članarine se definiše u skladu sa brojem zaposlenih u kompaniji i iznosi:

KandidovanjePredlaganje i imenovanje članova za FIDIC komitete I FIDIC radne grupe.
Nagrade   Nominovanje dobitnika nagrada i imenovanje Počasnih članova Udruženja.
Kategorija članstvaMjesečna članarina
Redovni član (preduzeća sa više od 10 zaposlenih)100 KM
Redovni član (preduzeća sa do 10 zaposlenih)70 KM
Pridruženi član (preduzeća sa više od 10 zaposlenih)150 KM
Pridruženi član (preduzeća sa do 10 zaposlenih)80 KM