Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine

FIDIC Module 3: FIDIC Dispute Adjudication

Udruženje konsultanata inženjera BiH (UKI BiH/ACE BH) u suradnji sa FIDIC-om, organizuje FIDIC trening Modul 3:FIDIC Dispute Adjudication, koji će se održati 23. i 24. novembra 2023. Predavanja na seminaru će održati akreditovani međunarodni FIDIC-ov predavač, dr Götz-Sebastian Hök.Seminar će se održati u Sarajevu, hotel Holiday. Na kraju obuke učesnicima će od strane FIDIC-a biti […]