Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine

3. SIMPOZIJ O PLANIRANJU KVALITETA ZRAKA U GRADOVIMA, 17. i 18. april 2024., Sarajevo

Udruženje konsutanata inženjera BiH organizuje 17. i 18. aprila 2024. godine 3. Regionalni simpozij o planiranju kvaliteta zraka u gradovima. Na Simpoziju će se tretirati sljedeće tematske cjeline: Tematska cjelina 1:INTEGRALNI PRISTUP PROJEKTOVANJU GRADOVA Kvalitet zraka / vazduha u gradovima, njegove fizičke i hemijske osobine, posljedica su: prirodnih procesa na datom području i promjena koje […]