Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine

7. međunarodni seminar ASFALTNI KOLNICI 2020

Opatija, Hrvatska, 23. & 24. 04. 2020.

ORGANIZATOR:
HRVATSKO ASFALTERSKO DRUŠTVO