Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine

Regionalni centar za obrazovanje i informisanje za Jugoistočnu Evropu – REIC implementira projekat POKRENI SE!

Regionalni centar za obrazovanje i informisanje za Jugoistočnu Evropu – REIC implementira projekat POKRENI SE: Preuzmi inicijativu i pOKRENI obnovljivu energiju u Svojoj lokalnoj zajEdnici uz podršku Fondacije Heinrich Böll.

Projekat je nastavak aktivnosti na promocije koncepta građanske energije u BiH koje REIC provodi od 2015. godine.

Osnovni cilj projekta je promovirati koncept održive energije i borbe protiv klimatskih promjena široj javnosti u BiH.
Specifični ciljevi projekta: – Podići nivo javne svijesti i znanja o obnovljivim izvorima energije i klimatskim promjenama, – Predstaviti primjere dobrih praksi i studija slučajeva koja će biti fokusirana na kreiranje pozitivnog stava o energetskoj tranziciji u BiH, – Ohrabriti i podstaknuti predstavnike lokalnih zajednica da se više uključe u projekte građanske energije. „Građanska energija“ predstavlja model proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije koji omogućava građanima da učestvuju u planiranju, odlučivanju i ulaganjima u lokalno dostupne energetske izvore. Građanima, u čijem se vlasništvu nalazi ovakav decentralizovani model proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, je omogućeno da daju svoj doprinos boljem okolišu, privrednom razvoju i klimatskoj neutralnosti.

Kroz projekat se želi javnosti poslati poruka o trenutnom stanju u BiH, po pitanju razvoja energetskog sektora u kontekstu dekarbonizacije. Navedeno se postiže korištenjem multimedijalnih servisa poput video reportaža, provođenjem intervjua, anketiranjem, objavljivanjem istraživačkog rada, a u konačnici i webinar na kojem će biti prezentirani postignuti rezultati. Jedan od bitnih ciljeva projekata je da se javnosti približi koncept ulaganja u obnovljive izvore energije kroz projekte građanske energije i demonstrirati značaj korištenja obnovljivih izvora energije . Pored ovoga se nastoji ukazati na korake koji trebaju poduzeti donosioci  s ciljem veće upotrebe zelenih izvora energije proizvedenih od strane građana.

Do sada su emitovane četiri emisije u okviru serijala POKRENI SE od ukupno osam emisija koje će biti emitovane do kraja projekta. Serijal daje odgovore na pitanja uzroka i posljedica klimatskih promjena, te potrebe za promjenom dosadašnjeg načina privrednog razvoja koji je uglavnom zasnovan na fosilnim goriva. Kroz serijal se daje jasna poruka da je zaokret ka obnovljivim izvorima energije prilika za razvoj uz kvalitetnija radna mjesta i bolje stanje okoliša. Uz to naglašava se da taj zaokret mora biti socijalno osjetljiv i inkluzivan, tj. pravičan.

Prva  emisija serijala POKRENI SE nosi naziv Klimatske promjene. Kroz diskusiju sa sagovornicima, predstavnicima naučnih i stručnih institucija, dao se zaključak emisije <<Klimatske promjene treba iskoristiti kao priliku za uspostavljanje razvoja na drugačijim osnovama. >> koji ujedno predstavlja i najavu gledateljima za narednu emisiju. Druga emisija Razvoj rudarskih područja kroz energetsku tranziciju je posvećena području čija privreda značajno zavisi od eksploatacije uglja budući da je, između ostalog, sagorijevanje uglja jedan od glavnih uzročnika klimatskih promjena i da je imperativ prestanak njegove eksploatacije ako želimo klimatske promjene ograničiti na prihvatljiv nivo. Za potrebe snimanje druge emisije odabrali smo općinu Banovići budući da su se predstavnici vlasti u ovoj lokalnoj zajednici među prvima u BiH obratili međunarodnim institucijama za pomoć u procesu energetske tranzicije. Nastavno na zaključak te emisije koji kaže da energetska tranzicija predviđa prestrukturiranje privrede, tranziciju rudarskih područja i promjenu radnih mjesta, snimljene su emisije: Energijsko siromaštvo i energijska efikasnost u zgradarstvu i Zelena ekonomija i radna mjesta. Slijedeći isti princip bit će snimljene i preostale četiri emisije serijala na temu obnovljivih izvora energije, građanske energije, rodne jednakosti i budućnosti sektora energetike u kontekstu digitalizacije.

Paralelno se odvija organizacija radionice i konferencije u čijem će fokusu biti građanska energija. Radionica i konferencija će biti provedeni u toku mjeseca novembra. Kroz radionicu će se zainteresiranim stranama dati prilika da se upoznaju sa praktičnim i provjerenim alatima za uspješno implementiranje projekata građanske energije, a na konferenciji će se kroz panel diskusije o projektima građanske energije u regiji i zemlji dati uvid učesnicima o uspješno provedenim projektima, dobrim praksama i naučenim lekcijama.

Za potrebe pisanja istraživačkog rada trenutno se provode telefonska i online anketa namijenjene javnom, nevladinom, privatnom sektoru i građanima. Cilj istraživanja je da se kreira objektivna slika trenutnog stanja u zemlji o znanju i mišljenju svih zainteresovanih strana o obnovljivim izvorima energije i klimatskim promjenama. Ovaj istraživački rad će uzeti u obzir i zapažanja iz video serijala. Na osnovu dobivenih podataka napravit će se online publikacija i predstaviti rezultati istraživanja.

REZIME SERIJALA POKRENI SE

Klimatske promjene treba iskoristiti kao priliku za uspostavljanje razvoja na drugačijim osnovama. Razvoj koji će iskorištavati obnovljive i lokalne resurse na održiv način pri tome obezbjeđujući održiva radna mjesta posebno lokalnog stanovništva što će rezultirati boljim kvalitetom svih elemenata okoliša. https://www.youtube.com/watch?v=F47bFTzNXnA&t=22s
Za pravednu tranziciju ključno je definisati strateško opredjeljenje i jasne planove kako bi se iskoristili fondovi koji su namijenjeni za pravednu tranziciju. Pravedna tranzicija u kontekstu serijala, znači da stanovništvu, koje direktno i indirektno zavisi od eksploatacije uglja, u procesu energetske tranzicije, neće biti ugrožena egzistencija, a to se postiže tako što im se omogućava zapošljavanje u drugim djelatnostima. https://www.youtube.com/watch?v=6MtAO1tX35c&t=21s
Energijsko siromaštvo jedan je od gorućih problema današnjice, a uzimajući u obzir porast cijena energije sve više domaćinstava suočeno je s problemima u plaćanju računa za energiju, te je prisiljeno živjeti bez adekvatnih usluga energije, posebno grijanja. Energijsko siromaštvo nije isključivo u vezi sa socijalnom kategorijom domaćinstva s obzirom na to da postoje domaćinstva koja ne spadaju u socijalnu kategoriju, a žive u riziku od energetskog siromaštva. https://www.youtube.com/watch?v=3F7p0LnzR-c&t=21s
Za uspješan razvoj novih tzv. „zelenih zanimanja“ neophodne su nove vještine znanja i sposobnosti za obavljanje poslova u zelenim zanimanjima. Zbog toga je potrebno unapređenje planova o edukaciji i prekvalifikaciji radnika cijeneći potrebe za zelenim radnim mjestima u BiH. https://www.youtube.com/watch?v=p1bFSbzfPsM