Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine

Četvrti BiH kongres o cestama

Dobrodošlica

Veliko mi je zadovoljstvo pozvati Vas, u ime Udruženja konsultanata inžinjera, na “ČETVRTI BiH KONGRES O CESTAMA”, koji će biti održan u Sarajevu 18.-19. septembra 2014. godine. Četvrti BiH kongres o cestama organizuje UKI BiH u saradnji sa Vijećem za regionalnu saradnju (RCC). Pokrovitelj Kongresa je Ministarstvo komunikacija i prometa BiH.
Transportna infrastruktura i transport tretirani su i u dokumentu Strategija jugoistočne Evrope (SEE 2020) koje je pripremilo Vijeće za regionalnu saradnju (RCC).

SEE 2020 Strategija je dokument koji odražava stav svih vlada u Jugoistočnoj Evropi i koji ima za cilj postizanje nivoa socioekonomskog rasta neophodnog za unapređenje prosperiteta građana te olakšanje integracija u EU.
Transportna infrastruktura je jedna od baza održivog razvoja države, regije, lokalne zajednice. Bosna i Hercegovina kao i većina zemalja jugoistočne Evrope je u fazi pripreme ili realizacije velikih infrastrukturnih cestovnih projekata, kao i niza projekata koji se odnose na upravljanje cestovnom infrastrukturom. Nova cestovna infrastruktura kao i modernizacija postojeće treba da omogući:

smanjivanje transportnih troškova;
kvalitetan razvoj intermodalnog transporta;
povećanje bezbjednosti;
povećanje energetske efikasnosti.
Svi pokazatelji efikasnosti svakog vida transporta svode se na izmjeritelje: vrijeme i energiju, a ova dva na jedan – novac. Međunarodne strukovne asocijacije svojim aktivnim učešćem u organizaciji i radu Kongresa, pružaju punu podršku organizatorima Četvrtog BiH Kongresa o cestama. Kongres ima međunarodni karakter.

Teme Kongresa pokrivaju oblasti koje su aktuelne u regiji:

strateško interregionalno planiranje cestovnog transportnog sistema;
prezentacija novih projekata, smjernica u planiranju i projektovanju, optimizacija rješenja;
iskustva u građenju i održavanju cesta, kontrole kvaliteta, upravljanja projektima;
legislativa i tehničke mjere u povećanju bezbjednosti saobraćaja;
finansiranje gradnje i održavanje cestovne infrastrukture;
zaštita okoliša;
upravljanje cestama.
JEDNA STARA MUDROST KAŽE:
“NEMA PODRŠKE KAO ŠTO JE SAVJETOVANJE”

Ubjeđen sam da će Vaše aktivno učešće na Kongresu pomoći iznalaženju puta za snažniju regionalnu saradnju i omogućiti bržu implementaciju strateških razvojnih evropskih, regionalnih i lokalnih projekata. UKI BiH se raduje Vašem učešću na Kongresu.

Predsjednik UKI BiH

Prof.Dr. Ešref Gačanin

[tabs]
[item title=”Datum i lokacija kongresa” icon=””]ZNAČAJNI DATUMI

PRIJAVA REFERATA 15. april 2014.
ROK ZA PREDAJU SAŽETKA 15. maj 2014.
PREDAJA REFERATA – KONAČNA VERZIJA 15. juli 2014.
FINALNI PROGRAM KONGRESA 31.avgust 2014.
PRIJAVA ZA UČESTVOVANJE 12. septembar 2014.
DATUM KONGRESA 18-19. septembar 2014.
LOKACIJA

[/item]
[item title=”Izložbe i stručno-komercijalni nastupi” icon=””]

Mogućnost i opcije sponzorstva

PLATINASTI SPONZOR 8000 KM / 4000 EUR
ZLATNI SPONZOR 6000 KM / 3000 EUR
SREBRNI SPONZOR 4000 KM / 2000 EUR
Sponzori će uživati slijedeće beneficije:

PLATINASTI SPONZORI

Izložbeni prostor od 6m2
Najava na internet stranici kongresa
Reklama u finalnom programu (1 kolor stranica)
Promotivni letak u kongresnoj torbi
Pet minuta pozdravnog govora sponzora na ceremoniji otvaranja
Logo kompanije na transparentu u plenarnoj dvorani
Četiri pune kongresne ulaznice
Četiri ulaznice za svečanu večeru

ZLATNI SPONZORI

Izložbeni prostor od 5m2
Najava na internet stranici kongresa
Reklama u finalnom programu (1/2 kolor stranica)
Promotivni letak u kongresnoj torbi
Zahvalnica predsjedavajućeg u govoru na ceremoniji otvaranja ili ceremoniji dobrodošlice
Logo kompanije na transparentu u plenarnoj dvorani
Tri pune kongresne ulaznice
Tri ulaznice za svečanu večeru

SREBRNI SPONZORI

Izložbeni prostor od 4m2
Najava na internet stranici kongresa
Logo kompanije u finalnom programu
Promotivni letak u kongresnoj torbi
Zahvalnica predsjedavajućeg u govoru na ceremoniji otvaranja ili ceremoniji dobrodošlice
Logo kompanije na transparentu u plenarnoj dvorani
Dvije pune kongresne ulaznice
Dvije ulaznice za svečanu večeru

POZIVNICA ZA IZLAGAČE

Izlagači su dobrodošli da izvrše svoju selekciju.
Molimo Vas obratite pažnju da je minimalna površina za iznajmljivanje 4m2. Alokacija prostora će biti rađena na osnovi prvi došao prvi uslužen. Dodatna oprema i usluge, kao što je dodatno angažovanje namještaja, internet konekcije i sl., mogu biti iznajmljene uz dodatne troškove.

USLOVI ZA PREDREZERVACIJU I PLAĆANJE

Molimo Vas da pošaljete aplikaciju za rezervaciju najkasnije do 31. jula 2014. godine.
Za dalje informacije, molimo Vas kontaktirajte: e-mail uki@bih.net.ba
Ukoliko Vaša kompanija želi tokom kongresa organizovati bilo koji društveni ili tehnički događaj, organizacioni komitet će Vam izaći u susret i pružiće Vam asistenciju. Molimo Vas da kontaktirate organizacioni komitet i izložite svoje ideje i zahtijeve, a oni će Vam iznijeti prijedloge, izračunati troškove i organizovati Vaš događaj.
[/item]
[item title=”Poziv za izlagače” icon=””]
Teme kongresa pokrivaju širok spektar aktivnosti, a izlagači koji prezentiraju projekte, proizvode, opremu, materijale i usluge su dobrodošli. Alokacija prostora će biti rađena na osnovi prvi došao prvi uslužen. Dodatna oprema i usluge, kao što je dodatno angažovanje namještaja, internet konekcije i sl., mogu biti iznajmljene uz dodatne troškove. Molimo Vas da pošaljete aplikaciju za rezervaciju najkasnije do 1. jula 2015. godine.
Za dalje informacije, molimo Vas kontaktirajte: e-mail uki@bih.net.ba


[/item]
[item title=”Kontakti” icon=””]
[row]
[one_half]Emir Jašarević, dipl.ing.saob.
Tel:+387 33 276 360;
Fax:+387 33 276 355;
e-mail: uki@bih.net.ba[/one_half]
[one_half]Alen Mehić, dipl.ing.građ.
Tel:+387 33 276 326;
Fax:+387 33 276 355;
e-mail: alen.mehic@ipsa-institut.com[/one_half]
[/row]
[/item]
[item title=”Kotizacija” icon=””]
Učesnici 300,00 KM (150€)
Autori i koautori referata 150,00 KM (75€)

Način uplate za učesnike iz BiH

Raiffeisen bank d.d. Sarajevo
Br. računa: 1610000046880014
Sa naznakom “Kotizacija za Četvrti BiH kongres o cestama”.

Način uplate za učesnike izvan BiH

Raiffeisen bank dd BiHSarajevo
Swift code: RZBABA2S
Adresa: Zmaja od Bosne bb,
Sarajevo, BiH
Korisnik : UKI BiH, Sarajevo, BiH
Sa naznakom : Četvrti BiH kongres o cestama
željeznicama
Račun korisnika:
IBAN CODE: BA391611000001351462
Naziv korisnika: UDRUŽENJE
KONSULTANATA
INŽENJERA BiH
Adresa : Put života bb
71000 Sarajevo
[/item]
[item title=”Prijava sudjelovanja” icon=””]
JEZICI KONGRESA

Zvanični jezici Kongresa su bosanski, srpski, hrvatski i engleski.
Prijavu sudjelovanja izvršiti slanjem popunjenog obrasca na e-mail uki@bih.net.ba, na fax: +387 276 355, ili dopisom na adresu:
UDRUŽENJE KONSULTANATA INŽENJERA BOSNE i HERCEGOVINE Put života bb, 71 000 Sarajevo Bosna i Hercegovina

Aplikacioni obrazac u BiH
Aplikacioni obrazac izvan BiH
[/item]
[item title=”Teme kongresa” icon=””]
TEMATSKE OBLASTI KONGRESA

STRATEGIJA RAZVOJA CESTOVNOG
TRANSPORTNOG SISTEMA

Planiranje razvoja
BiH u evropskim planovima razvoja cestovne mreže
Cestovna infrastruktura i regionalni razvoj
Povezivanje sa susjednim dr avama
Studije opravdanosti
STUDIJE I PROJEKTOVANJE

Metodologije, prostorni planovi i cestovna mreža
Propisi, standardi i smjernice
Optimizacija izbora trasa
Geologija i geomehanika u projektovanju cesta
GRAĐENJE I ODRŽAVANJE CESTA

Tehnički propisi, Eurocode
Materijali i oprema
Kontrola kvaliteta
Iskustva i primjeri u grañenju i održavanju cesta
Upravljanje projektima
BEZBJEDNOST

Legislativa
Tehničke mjere
Crne tačke
Ukrštaji ceste i željeznice
Ljudski faktor

FINANSIRANJE GRADNJE I ODRŽAVANJA CESTOVNE
INFRASTRUKTURE

Modeli finansiranja
PPP projekti
Naplata cestarine
Finansiranje gradnje i troškovi održavanja
Primjeri iz EU i svijeta
ZAŠTITA OKOLIŠA

Upravljanje okolišem
Ekološki monitoring
Vizuelni izgled, oblikovanje ceste i okolnog prostora
UPRAVLJANJE CESTAMA

Institucionalni okvir
Mjerenje stanja cesta i objekata
Sistemi kvaliteta u upravljanju cestama
Informacioni sistemi
Baza podataka i planiranje održavanja cesta i objekata (tuneli i mostovi)
Projekti obnove i rekonstrukcije cestovne mreže
[/item]
[item title=”Upute autorima” icon=””]
Prijave referata (naslov) dostaviti najkasnije do 15.04.2014.godine na e – m a i l : uki@bih.net.ba ili fax +387 33 276 355. Sažetak radova, do 20 kucanih redova,dostaviti do 15.05. 2014. Autori referata mogu preuzeti upute za pisanje radova na internet stranici Udruženja, WWW.uki.ba. Konačne verzije radova napisati shodno uputama, te dostaviti najkasnije do 15.07. 2014. godine u elektronskoj verziji na e-mail.

UPUTSTVO AUTORIMA REFERATA
[/item]
[/tabs]