Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine

ČETVRTI BIH KONGRES O ŽELJEZNICAMA

[tabs]
[item title=”SPONZORI” icon=””]

ZLATNI SPONZORI

[pricing_table]
[pricing_column title=”Euro Asfalt” type=”featured”]

[/pricing_column]

[pricing_column title=”Altpro” type=”featured”]

[/pricing_column]

[pricing_column title=”Plasser & Theurer” type=”featured”]

[/pricing_column]
[/pricing_table]

OSTALI SPONZORI

[pricing_table]
[pricing_column title=”AGIT” type=””]

[/pricing_column]

[pricing_column title=”HEIS” type=””]

[/pricing_column]

[pricing_column title=”HŽ CARGO” type=””]

[/pricing_column]
[/pricing_table]

[pricing_table]
[pricing_column title=”IPSA INSTITUT” type=””]

[/pricing_column]

[pricing_column title=”SWS” type=””]

[/pricing_column]

[pricing_column title=”TEHNIČKI INSTITUT” type=””]

[/pricing_column]
[/pricing_table]

[pricing_table]

[pricing_column title=”TZI” type=””]

[/pricing_column]

[/pricing_table]

[/item]
[item title=”POZIVNICA” icon=””]
Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine (UKI BIH/ACE BIH) organizira Četvrti BiH kongres o željeznicama. Kongres će biti održan 27. i 28. oktobra 2017 godine u Sarajevu. Pokrovitelj Kongresa je Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine. Ovaj Kongres održava se u trenucima traženja optimalnih rješenja uloge željeznica u kopnenom prevozu putnika i roba. U razvijenim državama smanjeno je učešće željezničkog transporta u ukupnom prevozu robe i putnika. Željeznički transport u mnogim zemljama u razvoju je nekompetitivan i slabo integriran sa ostalim transportnim podsistemima. Mala brzina, visoke cijene i nedostatak povjerenja čine da potencijalni korisnici biraju druge vidove transporta. Kako učiniti željeznice efikasnijim i korisnijim kako urbanim stanovnicima koji stalno migriraju tako i fabrikama koje transportuju svoj teret? Odgovor na to pitanje treba da daju eksperti u pojedinim državama, međunarodnim unijama, te bankarskim institucijama kroz tri osnovne aktivnosti:
• kreiranje transportne politike,
• izradu strategija za realizaciju
• obezbjeđenje sredstava za realizaciju strategije
Transport i transportna infrastruktura nas povezuju. Transportno tržište je ogromno. Sve se u transportu
svodi na dva izmjeritelja: vrijeme i energija, a ta dva na jedan – novac. A gdje je novac tu su i banke.
Vjerovatno znate da velike međunarodne finansijske institucije ulažu značajna sredstva u razvoj željezničkog transporta. One u svojim dokumentima poručuju:
• željeznički transport promovira ekonomski rast
• željeznički transport utiče na smanjenje emisije štetnih gasova što ga čini potpuno prihvatljivim i sa
stanovišta klimatskih promjena
Zadnjih 20-tak godina Evropska komisija čini aktivnosti na restruktuiranju evropskog transportnog tržišta i jačanju pozicije željeznica u odnosu na druge vidove kopnenog transporta. U ovom trenutku napori Komisije koncentrirani su na tri velika područja koja su od krucijalnog značaja za razvoj jakog i konkurentnog željezničkog transporta:
• otvaranje željezničkog transportnog tržišta;
• poboljšanje interoperabilnosti i bezbjednosti na mrežama evropskih država;
• razvoj željezničke transportne infrastrukture.
Četvrti BiH Kongres o željeznicama ima međunarodni krakter. I to je prilika da se na regionalnom i evropskom nivou razmjene dobra i loša iskustva istraživača, operatera, upravitelja infrastrukturom, proizvođača opreme, logističara i učesnika u intermodalnom transportu u realizaciji evropske transportne politike u domenu željeznice. BiH spada u grupu država sa nedovoljno razvijenom željeznicom i zato se očekuje doprinos struke u mudrom kreiranju i realizaciji trnsportne politike. Na Kongresu se očekuje učešće vladinog i finansijskog sektora i njihov doprinos kroz prezentiranje aktivnosti na realizciji transportne politike, konkretnih projekata i stvaranju realne slike za kreiranje strategije razvoja željeznica u narednom periodu.
Kongres će tretirati slijedeće teme:
• Reorganizacija željeznica i upravljanje željeznicama;
• Transportna politika u oblasti željeznica i njena implementacija;
• Interoperabilnost;
• Željeznička infrastruktura;
• Bezbjednost saobraćaja;

Svi recenzirani radovi objaviće se u Zborniku radova.
Organizacioni odbor očekuje vaše učešće na četvrtom BiH Kongresu o željeznicama.

Predsjednik UKI BIH:
Prof. dr Ešref Gačanin

[/item]
[item title=”Tematske oblasti kongresa” icon=””]
Teme Kongresa pokrivaju oblasti koje su aktuelne u regiji:

• Reorganizacija željeznica i upravljanje željeznicama;
• Transportna politika u oblasti željeznica i njena implementacija;
• Interoperabilnost;
• Željeznička infrastruktura;
• Bezbjednost saobraćaja;

[/item]
[item title=”Obrasci za učešće” icon=””]
[row]
[one_half] [iconbox iconpos=”top” icon=”file-text” with_circle=”0” title=”Preuzeti” link=”https://uki.ba/wp-content/uploads/2017/05/Aplikacioni_obrazac_u_BiH.doc” img=””] Aplikacioni obrazac u BiH [/iconbox] [/one_half]
[one_half] [iconbox iconpos=”top” icon=”file-text” with_circle=”0” title=”Preuzeti” link=”https://uki.ba/wp-content/uploads/2017/05/Aplikacioni_obrazac_izvan_BiH.doc” img=””] Aplikacioni obrazac izvan BiH [/iconbox] [/one_half]
[/row]
[/item]
[item title=”Izložbe i komercijalni nastupi” icon=””]
MOGUĆNOST I OPCIJE SPONZORSTVA

PLATINASTI SPONZOR 8000 KM / 4000 EUR
ZLATNI SPONZOR 6000 KM / 3000 EUR
SREBRNI SPONZOR 4000 KM / 2000 EUR
Sponzori će uživati slijedeće beneficije:

Platinasti sponzori
Izložbeni prostor od 6m2
Najava na internet stranici kongresa
Reklama u finalnom programu (1 kolor stranica)
Promotivni letak u kongresnoj torbi
Pet minuta pozdravnog govora sponzora na ceremoniji otvaranja
Logo kompanije na transparentu u plenarnoj dvorani
Četiri pune kongresne ulaznice
Četiri ulaznice za svečanu večeru

Zlatni sponzori
Izložbeni prostor od 5m2
Najava na internet stranici kongresa
Reklama u finalnom programu (1/2 kolor stranica)
Promotivni letak u kongresnoj torbi
Zahvalnica predsjedavajućeg u govoru na ceremoniji otvaranja ili ceremoniji dobrodošlice
Logo kompanije na transparentu u plenarnoj dvorani
Tri pune kongresne ulaznice
Tri ulaznice za svečanu večeru

Srebrni sponzori
Izložbeni prostor od 4m2
Najava na internet stranici kongresa
Logo kompanije u finalnom programu
Promotivni letak u kongresnoj torbi
Zahvalnica predsjedavajućeg u govoru na ceremoniji otvaranja ili ceremoniji dobrodošlice
Logo kompanije na transparentu u plenarnoj dvorani
Dvije pune kongresne ulaznice
Dvije ulaznice za svečanu večeru

POZIVNICA ZA IZLAGAČE
Izlagači su dobrodošli da izvrše svoju selekciju.
Molimo Vas obratite pažnju da je minimalna površina za iznajmljivanje 4m2. Alokacija prostora će biti rađena na osnovi prvi došao prvi uslužen. Dodatna oprema i usluge, kao što je dodatno angažovanje namještaja, internet konekcije i sl., mogu biti iznajmljene uz dodatne troškove.

Uslovi za predrezervaciju i plaćanje
Molimo Vas da pošaljete aplikaciju za rezervaciju najkasnije do 31. august 2017. godine.
Za dalje informacije, molimo Vas kontaktirajte: e-mail uki@bih.net.ba
Ukoliko Vaša kompanija želi tokom kongresa organizovati bilo koji društveni ili tehnički događaj, organizacioni komitet će Vam izaći u susret i pružiće Vam asistenciju. Molimo Vas da kontaktirate organizacioni komitet i izložite svoje ideje i zahtijeve, a oni će Vam iznijeti prijedloge, izračunati troškove i organizovati Vaš događaj.

[/item]
[item title=”Obrazac za sponzore i izlagace” icon=””]
[row]
[one_half] [iconbox iconpos=”top” icon=”file-text” with_circle=”0” title=”Preuzeti” link=”https://uki.ba/wp-content/uploads/2017/05/Aplikacioni_obrazac_za_izlagace.doc” img=””] Aplikacioni obrazac za izlagače [/iconbox] [/one_half]
[one_half] [iconbox iconpos=”top” icon=”file-text” with_circle=”0” title=”Preuzeti” link=”https://uki.ba/wp-content/uploads/2017/05/Aplikacioni_obrazac_za_sponzore.doc” img=””] Aplikacioni obrazac za sponzore [/iconbox] [/one_half]
[/row]
[/item]
[item title=”Upustva autorima referata” icon=””]

UPUTSTVO AUTORIMA REFERATA
NASLOV RADA (BOLD, 14pt)
TITLE (NASLOV RADA NA ENGLESKOM JEZIKU – (BOLD, 14pt)

[row]
[one_third] [iconbox iconpos=”top” icon=”” with_circle=”0” title=”” link=”” img=””] Dr.Ime i prezime 1, dipl.ing.
Preduzeće – Institucija, adresa,
e-mail:
[/iconbox] [/one_third]
[one_third] [iconbox iconpos=”top” icon=”” with_circle=”0” title=”” link=”” img=””] Mr.Ime i prezime 2, dipl.ing.
Preduzeće – Institucija, adresa
e-mail:
[/iconbox] [/one_third]
[one_third] [iconbox iconpos=”top” icon=”” with_circle=”0” title=”” link=”” img=””] Ime i prezime 3, dipl.ing.
Preduzeće – Institucija, adresa
e-mail:
[/iconbox]
[/one_third]
[/row]
Sažetak: Predstavljanje rada
Ključne riječi: riječi, riječ2, riječ3
Abstract: Paper presents.
Key words: key word1, key word2, key word3

  1. OPŠTE UPUTE

Autor dostavlja referat odštampan u tri primjerka na papiru formata A4, CD koja sadrži rad u fajlu pripremljenom u Microsoft Wordu – Naslov fajla: dvije cifre + prva tri naslova prezimena autora + prva tri slova naslova. Fajl može biti arhivirani (programi ARJ ili PKZIP). Opseg rada ne treba preći 15 stranica formata A4, uključujući i priloge.
 

  1. PISANJE REFERATA

Tekst pisati na računaru, preferira se pismo Ariel. Tekst se kuca sa jednostrukim razmakom u dvije kolone. Gornja i donja margina je 2.5 cm/1”, lijeva i desna margina su 2 cm/0.8”, širina kolone je 8.25 cm/3.3”, razmak između kolona je 0.5 cm/0.2”, veličina fonta je 10 pointa.
Stranice numerisati u donjoj margini, centrirano.

Naslov referata započeti pisati 6 cm od gornjeg ruba papira  VELIKIM SLOVIMA, font 14 pointa, masno. Sa jednim redom proreda pisati naslov na engleskom jeziku. Imena autora  pisati sa jednim redom proreda ispod engleskog naslova, malim slovima, centrirano, u odgovarajućem broju kolona, između kojih je razmak 0.5 cm/0.2”. Ispod imena autora  pisati firmu (bez proreda).

Sažetak pisati sa 11pt, italic, preko obje kolone 10 redova maksimum. Ključne riječi pisati iz asažetka, sa jednim redom proreda. Abstract pisati iza ključnih riječi sa jednim redom proreda, preko obje kolone.

Key words nakon toga, takođe sa jednim redom proreda, 11pt, italic, preko obje kolone.

Uvod slijedi u nastavku samo ako ispod riječi UVOD stane najmanje 2 reda teksta, 12pt, bold.

NASLOVE POGLAVLJA, pisati velikim slovima masno, a podnaslove malim slovima, masno.

Naslove i podnaslove započeti pisati uz lijevu marginu. Između posljednjeg retka jednog poglavlja i naslova drugog poglavlja ostavljaju se tri slobodna retka. Između posljednjeg retka jednog poglavlja i podnaslova (stupanj 1.1) ostavljaju se dva slobodna retka, a ispred podnaslova (stupanj 1.1.1) jedan red. Iza svih naslova stavlja se jedan prazan red, ukoliko naslov ne slijedi podnaslov.

Naslove poglavlja stupnjevati u decimalnoj klasifikaciji, kao u gornjem primjeru. Novu liniju (alineju) istaknuti uvlačenjem prvog retka za 1,25 cm. Osim prvog pasusa nakon naslova koji se ne uvlači. Izostaviti prored između pasosa.

PRIMJERI NUMERIRANJA:

  1. NASLOV POGLAVLJA

3.1. Podnaslov

3.1.1 Pod-podnaslov (karakteristična cjelina unutar podnaslova-ako postoji).

Savjeti:

Za izbjegavanje odvajanja broja od mjerne jedinice, koristiti <Ctrl>+<Shift>+<Space>; za opciono stavljanje crtice između slobova riječi koristiti <Ctrl>+<->.
3.2. Jednadžbe
Jednadžbe pisati u grafičkom editoru za jednadžbe: Microsoft Equation ili Corel Equation. Na desnom rubu teksta, u redu na kojem pisana jednadžba, u zagradi treba naznačiti njen broj, počevši od broja 1, pri čemu je korisno koristiti  desni (right) tabulator podešen na 8.25cm.

  • Italic u jednadžbama i u tekstu koristiti za:
  • Varijable
  • Označeno latiničnim slovima – kurziv, odnosno italik pismo (a,x,P1,…)
  • Varijable označene grčkim slovima normalno (a,b,g,…)
  • Funkcije i cifre normalnim slovima,
  • Oznake matrica masno.

3.3. Slike

Slike se smještaju uz tekst, u koloni, centrirano i po mogućnosti bez okvira (slika 1). Z apripremu slika koristiti grafički editor worda, AutoCad, Corel, Excel, ili neki sličan program, odnosno skener. (Ukoliko autor nema na raspolaganju skener, slike dosstavlja u originalu-fotografije ili crreži, a u tekstu ostavlja prostor za sliku). Crtreži, dijagrami i fotografije se numerišu od 1 (arapski brojevi). Sliku prati naziv slike, pozicioniran ispod slike, centrirano uodnosu na margine. Veće slike mogu se staviti frame neoivičen linijama, čija širina može biti do 17 cm.

Ovaj frame smjestiti na vrh ili na dno strane (slika 2)

3.4. Tablice

Tablice se smještaju u tekst na isti način kao i slike. Numerišu se rimskim brojevima (I, II, III, IV …). Nazivi tablica pišu se iznad, uz lijevo poravnanje.
Tablica 1: Naziv tablice (ako je tekst u nazivu tablice ili slike duži od jednog reda koristiti viseći paragraf)

tekst1 tekst2

[MHz]

tekst3
tekst 1 0.00
duži tekst 2 1.25
duži tekst duži tekst duži    
tekst 3 22.40

LITERATURA

Naslov litaratura se piše veličinom slova 12pt. Bold, velikim slovima, a tekst se piše veličinom slova 11pt.

Litaraturu treba svrstati onim redom kojim se navodi u tekstu i navesti na sljedeći način:

(Članak iz časopisa)

[1]        Inicijali imena i prezimena autora, naslov

rada, naziv časopisa, br. svezak, (od-do),

mjesec i godina izdanja.

(Referat objavljen u zborniku konferencije)

[2]        Inicijali imena i prezimena autora, naslov

referata, naziv konferencije, br. svezak,

mjesto i godina.

(Knjiga)

[3]        Inicijali imena i prezimena autora, naslov

knjige, izdavač, mjesto, godina.

(Internet adresa)

[4]        www.

[/item]
[item title=”DATUM I LOKACIJA KONGRESA” icon=””]
ZNAČAJNI DATUMI
PRIJAVA REFERATA ……….1. august 2017.
ROK ZA PREDAJU SAŽETKA ……….14. august 2017.
PREDAJA REFERATA – KONAČNA VERZIJA ……….29. septembar 2017.
FINALNI PROGRAM KONGRESA ……….13. oktobar 2017.
PRIJAVA ZA UČESTVOVANJE ……….24. oktobar 2017.
DATUM KONGRESA ……….26.-27. oktobar 2017.
MJESTO ODRŽAVANJA
Četvrti BiH kongres o željeznicama će se održati u poslovnom centru UNITIC u Sarajevu.

[/item]
[item title=”Kotizacija” icon=””]
Prijava do 24.oktobra 2017.
Učesnici 300,00 KM (150€)
Autori i koautori referata 150,00 KM (75€)

Način uplate za učesnike iz BiH
Raiffeisen bank d.d. Sarajevo
Br. računa: 1610000046880014
Sa naznakom “Kotizacija za Četvrti BiH kongres o željeznicama”.

Način uplate za učesnike izvan BiH
Raiffeisen bank dd BiHSarajevo
Swift code: RZBABA2S
Adresa: Zmaja od Bosne bb,
Sarajevo, BiH
Korisnik : UKI BiH, Sarajevo, BiH
Sa naznakom : „Četvrti BiH kongres o željeznicama“
Račun korisnika:
IBAN CODE: BA391611000001351462
Naziv korisnika: UDRUŽENJE KONSULTANATA INŽENJERA BiH
Adresa : Put života bb
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
[/item]
[item title=”Kontakti” icon=””]
[row]
[one_half]Emir Jašarević, dipl.ing.saob.
Tel:+387 33 276 360;
Fax:+387 33 276 355;
e-mail: uki@bih.net.ba[/one_half]
[one_half]Alen Mehić, dipl.ing.građ.
Tel:+387 33 276 326;
Fax:+387 33 276 355;
e-mail: alen.mehic@ipsa-institut.com[/one_half]
[/row]
[/item]
[/tabs]