Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine

FIDIC Dokumenti

ACE BH/UKI BiH, kao Nacionalna FIDIC Asocijacija u ponudi ima licencirane prevode izdanja FIDIC ugovora.