Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine

FIDIC MODULE 1
International Contracts Training Course
“Practical use of FIDIC Contracts”
25-26th September 2019
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Hotel Holiday
Zmaja od Bosne 4, Sarajevo, BiH