Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine

FIDIC Modul 4: “FIDIC Contracts Management and Administration”

Udruženje konsultanata inženjera BiH (UKI BiH/ACE BH) u suradnji sa FIDIC-om, organizuje FIDIC trening Modul 4:
FIDIC Contracts Management and Administration”, koji će se održati 13. i 14. aprila 2023.

Predavanja na seminaru će održati akreditovani međunarodni FIDIC-ov predavač, gospodin Zoltan Zahonyi. 
Seminar će se održati u Sarajevu, hotel Holiday. Na kraju obuke učesnicima će od strane FIDIC-a biti izdat certifikat, koji je prihvaćen na internacionalnom nivou.
U pratećoj brošuri možete naći više informacija o akreditovanom treningu, kao i formular za prijavu učešća. 
Prijave dostaviti najkasnije do 07. aprila 2023.
Prevod je obezbijeđen.