Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine

FIDIC Module 2 Training: Management of Claims and Resolution of Disputes (2017 vs 1999 Editions), 19-20.10.2023.

Obavještavamo vas da Udruženje konsultanata inženjera BiH (UKI BiH/ACE BH) u suradnji sa FIDIC-om, organizuje FIDIC trening Modul 2: “Management of Claims and Resolution of Disputes (2017 vs 1999 Editions)”, koji će se održati 19. i 20. oktobra 2023.

Predavanja na seminarima će održati akreditovani međunarodni FIDIC-ov predavač, gospodin Zoltan Zahonyi. 

Seminar će se održati u Sarajevu, u hotelu Holiday.

Na kraju obuke učesnicima će od strane FIDIC-a biti izdat certifikat, koji je prihvaćen na internacionalnom nivou.

U pratećoj brošuri možete naći više informacija o akreditovanom treningu, kao i formular za prijavu učešća.