Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine

FIDIC Module 3: FIDIC Dispute Adjudication

Udruženje konsultanata inženjera BiH (UKI BiH/ACE BH) u suradnji sa FIDIC-om, organizuje FIDIC trening Modul 3:
FIDIC Dispute Adjudication, koji će se održati 23. i 24. novembra 2023.

Predavanja na seminaru će održati akreditovani međunarodni FIDIC-ov predavač, dr Götz-Sebastian Hök.
Seminar će se održati u Sarajevu, hotel Holiday. Na kraju obuke učesnicima će od strane FIDIC-a biti izdat certifikat, koji je prihvaćen na internacionalnom nivou.
U pratećoj brošuri možete naći više informacija o akreditovanom treningu, kao i formular za prijavu učešća. 
Prijave dostaviti najkasnije do 17. novembra 2023.
Prevod je obezbijeđen.