Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine

Pozivamo vas na nove FIDIC obuke

Udruženje konsultanata inženjera BiH (UKI BiH/ACE BH) u suradnji sa FIDIC-om, organizuje dva nova treninga:

Modul 1: Practical Use of FIDIC Contracts                                        datum održavanja: 13. i 14. april 2022.
Modul 4: FIDIC Contracts Management and Administration        datum održavanja: 21. i 22. april 2022.

Predavanja na seminarima će održati akreditovani međunarodni FIDIC-ov predavač, gospodin Zoltan Zahonyi. 
Seminari će se održati u Sarajevu, u hotelu Holiday.

Na kraju obuke učesnicima će od strane FIDIC-a biti izdat certifikat, koji je prihvaćen na međunarodnom nivou.
U brošurama možete naći više informacija o akreditovanom međunarodnom treningu, kao i prateće formulare za prijavu učešća.