Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine

Institut IGH – više od 70 godina stručne podrške u izgradnji infrastrukture

Zlatni sponzor 11. Kongresa o transportnoj infrastrukturi i transportu

Tijekom sedam desetljeća svog kontinuiranog postojanja IGH se razvio u vodeću konzultantsku tvrtku koja pruža sveobuhvatnu stručnu podršku javnim i privatnim klijentima te provodi stručne i istraživačko-razvojne aktivnosti u području građevinarstva u Republici Hrvatskoj i na međunarodnim tržištima.

IGH nudi širok raspon konzultantskih usluga koje omogućuju cjelovit pristup svakom projektu, fokusirajući se na cijeli projektni ciklus i osiguravajući sveobuhvatnu stručnu podršku klijentima. Navedeno omogućuje prihvaćanje svih profesionalnih izazova u okviru kojih IGH nudi optimalna i konstruktivna rješenja. Kao rezultat sinergije multidisciplinarnog pristupa i visoke kvalitete usluga, IGH pruža najmodernije usluge u različitim infrastrukturnim sektorima važnim za današnje društvo.

Kao vodeća inženjerska tvrtka u Hrvatskoj, IGH je pružao usluge projektiranja, savjetovanja, kompletnog stručnog nadzora i kontrolnih ispitivanja u jednom od najznačajnijih projekata u prometnoj infrastrukturi – izgradnji autocesta u vrijednosti od 6 milijardi EUR. Mreža modernih autocesta osigurala je dobru prometnu povezanost Hrvatske te se danas proteže u duljini od 1300 km s preko 200 mostova ukupne duljine veće od 40 km te više od 45 km tunela. Od zahtjevnijih objekata na autocestama vrijedi istaknuti vijadukte Drežnik (2485 m) i Zečeve Drage (924 m), mostove Dobru (550 m), Dravu (2507 m) i Maslenički most (378 m), te tunele Učku (5062 m), Sveti Rok (5727 m) i Malu Kapelu (5821 m) kao jedne od najduljih cestovnih tunela u regiji, koji su također dobili europska priznanja kao najsigurniji tuneli u Europi.

Osim u cestovnoj infrastrukturi, IGH ima snažne reference i u drugim vidovima prometne infrastrukture poput željeznica, luka i aerodroma, ali i u vodnokomunalnoj infrastrukturi, visokogradnji, zaštiti okoliša i energetici. Od značajnijih projekata vrijedi izdvojiti izgradnju željezničke pruge Botovo – Zagreb – Rijeka u vrijednosti od 4 milijarde EUR, za koju je IGH izradio cjelokupnu studijsku i projektnu dokumentaciju.

Trajektna luka Gaženica s centralnom zgradom terminala u Zadru jedan je od infrastrukturnih projekta na kojem je IGH pružao širok spektar usluga od izrade cjelokupne projektne dokumentacije do usluga stručnog nadzora. Projekt ukupne vrijednosti 220 milijuna EUR dovršen je 2017. godine, a 2019. godine luka Gaženica proglašena je lukom godine na najprestižnijoj dodjeli nagrada lukama za kružna putovanja održanoj u Hamburgu.

Neizostavno je spomenuti i projekt izgradnje Pelješkog mosta i pristupnih cesta kao jedan od najvećih infrastrukturnih ulaganja u novijoj hrvatskoj povijesti. U ovom kapitalnom projektu IGH pruža usluge stručnog nadzora nad izgradnjom Pelješkog mosta, a izradio je cjelokupnu projektnu dokumentaciju za pristupne ceste mostu.

Ulaskom u Europsku uniju i otvaranjem mogućnosti korištenja sredstava iz strukturnih fondova Europske unije, IGH jača svoje kapacitete te klijentima pruža usluge tehničke pomoći u području pripreme i provedbe projekata koji se financiraju iz fondova Europske unije.

Snažniji izlazak na međunarodna i tržišta regije

Osim dugogodišnjeg iskustva stečenog na svim većim građevinskim projektima u Hrvatskoj, IGH je snažnije zakoračio i na međunarodna tržišta na kojima je tijekom godina stekao veliko iskustvo u provedbi projekata u različitim kulturnim okruženjima.

Tako već dugi niz godina uspješno djeluje u Bosni i Hercegovini, gdje se profilirao kao značajna projektantsko-inženjerska tvrtka u području cestovne infrastrukture. Značajniji poslovi započeli su 2004. godine potpisivanjem ugovora o izradi plansko-studijske dokumentacije za dionice autoceste na Koridoru Vc te se nastavili 2007. godine kad je IGH kao vodeći partner s Ministarstvom komunikacije i prometa potpisao ugovor za projektiranje oko 60 km autoceste na Koridoru Vc te ugovor o izradi idejnog projekta i studije opravdanosti za izgradnju autoceste Banja Luka – Doboj. Osim poslova projektiranja, IGH je pružao usluge stručnog nadzora nad izgradnjom Sarajevske obilaznice, izgradnjom tunela Vijenac (1. mart) te izgradnjom dionice autoceste Suhodol – Tarčin na Koridoru Vc, kao i usluge kontrolnih ispitivanja na izgradnji dionice autoceste Svilaj – Odžak na Koridoru Vc. Ove projekte sufinancirale su međunarodne financijske institucije (EBRD, EIB i OPEC).

IGH trenutačno u Bosni i Hercegovini, između ostalih, uspješno provodi sljedeće projekte:

  • nadzor nad izgradnjom međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Gradiške (EIB),
  • projektiranje brze ceste Mostar – Široki Brijeg – granica RH, dionica Polog – granica RH,
  • nadzor nad izgradnjom autoceste na koridoru Vc, dionica Tarčin – Konjic, poddionica Tarčin –  Ivan, ulaz u tunel Ivan (EIB).

Od ostalih zemalja u regiji, IGH je aktivno provodio projekte u Sloveniji, Srbiji, Kosovu, Albaniji i Crnoj Gori.

U Sloveniji već dugi niz godina pruža specijalizirane usluge za NE Krško, prvenstveno usmjerene na analizu stanja građevina.

U Crnoj Gori je pružao usluge na poslovima projektiranja od 2005. godine, gdje je sudjelovao u izradi studijske i projektne dokumentacije za izgradnju dionice autoceste Podgorica – Mateševo, izgradnju obilaznice Kotora i izgradnju dionice brze ceste tunel Sozina – Stari Bar duž Crnogorskog primorja.

Tijekom 2007. godine IGH je počeo obavljati poslove stručnog nadzora nad izgradnjom 60 km autoceste Rreshen – Kalimash, jedne od najzahtjevnijih dionica koridora Drač – Morinë i najveće infrastrukturne investicije u Albaniji. U sklopu ovog projekta IGH je nadzirao izgradnju jednog od najznačajnijih objekata na trasi – dvocijevnog tunela Thirra duljine 5,7 km.

Na Kosovu IGH 2010. godine potpisuje ugovor za izradu cjelokupne projektne dokumentacije za dva velika cestovna infrastrukturna projekta – izgradnju autoceste Morinë – Merdare ukupne duljine 42 km, te izgradnju autoceste Prishtine – Hani i Elezit ukupne duljine 47,7 km. Projekt autoceste Morinë – Merdare osvojio je 2013. godine globalnu nagradu ENR-a za najbolji projekt u kategoriji cesta i autocesta.

U 2013. godini IGH kao partner u konzorciju u Srbiji uspješno ugovara projekt za pružanje usluga stručnog nadzora nad izgradnjom dionice autoceste E80 Čiflik – Pirot istok na Koridoru X duljine 28,7 km s paralelnom nenaplatnom cestom Bela Palanka – Pirot zapad duljine 17,6 km. Projekt su sufinancirale Europska unija, EBRD i Svjetska banka.

U novije vrijeme IGH je uspješno ugovorio projekte nadzora nad izgradnjom cestovne infrastrukture u Sjevernoj Makedoniji obuhvativši tako većinu zemalja u regiji jugoistočne Europe te je pojačao svoje aktivnosti na rumunjskom tržištu na kojem je već prisutan kroz poslove projektiranja cestovne infrastrukture.

U 2007. godini IGH počinje intenzivnije pratiti tržišta Rusije, Kazahstana i Ukrajine, a 2016. godine otvara podružnicu u Gruziji, gdje potpisuje višemilijunske ugovore za usluge projektiranja cestovne infrastrukture. Tijekom narednih nekoliko godina stotinjak inženjera uspješno je projektiralo ukupno 384 km državnih cesta, 2 tunela ukupne duljine 12,3 km i više od 100 mostova. Osim projektiranja, IGH je 2017. godine ugovorio projekt stručnog nadzora nad održavanjem, sanacijom, rekonstrukcijom, modernizacijom i svim ostalim vrstama radova na državnoj cestovnoj mreži u vrijednosti većoj od 10 milijuna EUR.

U narednom će razdoblju IGH nastaviti s internacionalizacijom svog poslovanja, kao i širiti opseg usluga koje pruža, pri tome stavljajući naglasak na područje obnovljivih izvora energije. Svime navedenim IGH iz regionalne postaje globalna tvrtka s potencijalima kojima namjerava izravno sudjelovati u projektima koji se pripremaju i provode i izvan europskog kontinenta.

https://www.igh.hr/