Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine

Peti Kongres o cestama

POZIVNICA

Veliko mi je zadovoljstvo pozvati Vas, u ime Udruženja konsultanata inženjera, na PETI BH KONGRES O CESTAMA, koji će biti održan u Sarajevu 29 – 30 septembra 2016. godine.

PETI BH KONGRES O CESTAMA organizira se u saradnji sa Vijećem za regionalnu saradnju (RCC). Pokrovitelj Kongresa je Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine.

Transportna infrastruktura BiH tretira se u mnogim dokumentima EU. U Berlinu je avgusta 2014 održana Prva Konferencija o Zapadnom Balkanu na kojoj su centralne teme bile: približavanje država Zapadnog Balkana Evropskoj Uniji, intenziviranje regionalne saradnje, jačanje regionalnog upravljanja i održivog ekonomskog razvoja. Jedna od osnova za centralne teme bila je i cestovna infrastruktura.

Na Samitu o Zapadnom Balkanu u Beču (27. avgust 2015) prema procjeni Kancelarije za nadgledanje transporta u Jugoistočnoj Evropi (SEETO) biće potrebno 7,7 milijardi eura za realizaciju transportnih projekata u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji te Hrvatskoj i Sloveniji.

Rezultati studije koju je uradio Bečki institut za međunarodne ekonomske studije, pokazuje da“ takav investicioni projekat može donijeti dodatni porast GDP u zemljama regiona u periodu od 15 godina. Takođe tim projektom se stvara mogućnost za otvaranje oko 200 000 novih radnih mjesta u regionu.“

U Bosni i Hercegovini kao i u susjednim državama u toku je realizacija izgradnje autocesta koje su dio evropske transportne mreže.

Kongres ima međunarodni karakter.

Međunarodne strukovne asocijacije svojim aktivnim učešćem u organizaciji Kongresa pružaju punu podršku organizatorima PETOG BH KONGRESA O CESTAMA.

Teme Kongresa pokrivaju oblasti koje su aktuelne u regiji:

– strateško interregionalno planiranje cestovnog transportnog sistema;
– prezentacija novih projekata, smjernica u planiranju i projektovanju, optimizacija rješenja;
– iskustva u građenju i održavanju cesta, kontrole kvaliteta,upravljanja projektima;
– legislativa i tehničke mjere u povećanju bezbjednosti saobraćaja;
– finansiranje gradnje i održavanje cestovne infrastrukture;
– zaštita okoliša;
– upravljanje cestama.

Ubjeđen sam da će Vaše aktivno učešće na Kongresu pomoći iznalaženju puta za snažniju regionalnu saradnji i omogućiti bržu implementaciju strateških razvojnih evropskih, regionalnih i lokalnih projekata.

UKI BIH se raduje Vašem učešću na petom BH Kongresu o cestama.

[tabs]
[item title=”Datum i lokacija kongresa” icon=””]ZNAČAJNI DATUMI

PRIJAVA REFERATA
6. maj 2016. ROK ZA PREDAJU SAŽETKA
20. juni 2016. PREDAJA REFERATA – KONAČNA VERZIJA
2. septembar 2016. FINALNI PROGRAM KONGRESA
16.septembar 2016. PRIJAVA ZA UČESTVOVANJE
26. septembar 2016. DATUM KONGRESA
29.-30. septembar 2016.

Peti BiH kongres o cestama će se održati u poslovnom centru UNITIC u Sarajevu.
LOKACIJA

[/item]
[item title=”Izložbe i stručno-komercijalni nastupi” icon=””]

MOGUĆNOSTI I OPCIJE SPONZORSTVA

Glavni sponzor 8000 KM / 4000 EUR
Zlatni sponzor 6000 KM / 3000 EUR

Srebrni sponzor 4000 KM / 2000 EUR
Bronzani sponzor 2000 KM / 1000 EUR

PLATINASTI SPONZORISponzori će uživati slijedeće beneficije:

Izložbeni prostor od 6m2
Najava na internet stranici kongresa
Reklama u finalnom programu (1 kolor stranica)
Promotivni letak u kongresnoj torbi
Pet minuta pozdravnog govora sponzora na ceremoniji otvaranja
Logo kompanije na transparentu u plenarnoj dvorani
Četiri pune kongresne ulaznice
Četiri ulaznice za svečanu večeru

ZLATNI SPONZORI

Izložbeni prostor od 5m2
Najava na internet stranici kongresa
Reklama u finalnom programu (1/2 kolor stranica)
Promotivni letak u kongresnoj torbi
Zahvalnica predsjedavajućeg u govoru na ceremoniji otvaranja ili ceremoniji dobrodošlice
Logo kompanije na transparentu u plenarnoj dvorani
Tri pune kongresne ulaznice
Tri ulaznice za svečanu večeru

SREBRNI SPONZORI

Izložbeni prostor od 4m2
Najava na internet stranici kongresa
Logo kompanije u finalnom programu
Promotivni letak u kongresnoj torbi
Zahvalnica predsjedavajućeg u govoru na ceremoniji otvaranja ili ceremoniji dobrodošlice
Logo kompanije na transparentu u plenarnoj dvorani
Dvije pune kongresne ulaznice
Dvije ulaznice za svečanu večeru

SPONZORI

Najava na internet stranici kongresa
Logo kompanije u finalnom programu
Promotivni letak u kongresnoj torbi
Zahvalnica predsjedavajućeg u govoru na ceremoniji otvaranja ili ceremoniji dobrodošlice
Logo kompanije na transparentu u plenarnoj dvorani
Dvije pune kongresne ulaznice
Dvije ulaznice za svečanu večeru

POZIVNICA ZA IZLAGAČE

Izlagači su dobrodošli da izvrše svoju selekciju.
Molimo Vas obratite pažnju da je minimalna površina za iznajmljivanje 4m2. Alokacija prostora će biti rađena na osnovi prvi došao prvi uslužen. Dodatna oprema i usluge, kao što je dodatno angažovanje namještaja, internet konekcije i sl., mogu biti iznajmljene uz dodatne troškove.

USLOVI ZA PREDREZERVACIJU I PLAĆANJE

Molimo Vas da pošaljete aplikaciju za rezervaciju najkasnije do 29. jula 2016. godine.
Za dalje informacije, molimo Vas kontaktirajte: e-mail uki@bih.net.ba
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Ukoliko Vaša kompanija želi tokom kongresa organizovati bilo koji društveni ili tehnički događaj, organizacioni komitet će Vam izaći u susret i pružiće Vam asistenciju. Molimo Vas da kontaktirate organizacioni komitet i izložite svoje ideje i zahtijeve, a oni će Vam iznijeti prijedloge, izračunati troškove i organizovati Vaš događaj.


[/item]
[item title=”Kontakti” icon=””]
[row]
[one_half]Emir Jašarević, dipl.ing.saob.
Tel:+387 33 276 360;
Fax:+387 33 276 355;
e-mail: uki@bih.net.ba[/one_half]
[one_half]Alen Mehić, dipl.ing.građ.
Tel:+387 33 276 326;
Fax:+387 33 276 355;
e-mail: alen.mehic@ipsa-institut.com[/one_half]
[/row]
[/item]
[item title=”Kotizacija” icon=””]
[row]
[one_half]
Prijava do 24. oktobra 2016.godine

Učesnici 300,00 BAM (150,00EUR)
Autori i koautori referata 150,00 BAM (75,00EUR)

Način uplate za učesnike iz BiH

Raiffeisen bank d.d. Sarajevo
Br. računa: 1610000046880014
Sa naznakom “Kotizacija za Prvi BiH kongres o vodama”.[/one_half]
[one_half]
Način uplate za učesnike izvan BiH

Raiffeisen bank dd BiH Sarajevo
Swift code: RZBABA2S
Adresa: Zmaja od Bosne bb,
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Korisnik: UKI BiH, Sarajevo, BiH
Sa naznakom: Prvi BiH kongres o vodama
Račun korisnika:
IBAN CODE: BA391611000001351462
Naziv korisnika: UDRUŽENJE KONSULTANATA INŽENJERA BiH
Adresa: PUT ŽIVOTA bb
71000 Sarajevo, Bosna I Hercegovina[/one_half]
[/row]
[/item]
[item title=”Prijava sudjelovanja” icon=””]
JEZICI KONGRESA

Zvanični jezici Kongresa su bosanski, srpski, hrvatski i engleski.

PRIJAVA SUDJELOVANJA

Prijavu sudjelovanja izvršiti slanjem popunjenog obrasca na e-mail uki@bih.net.ba, na fax: +387 276 355, ili dopisom na adresu:

UDRUŽENJE KONSULTANATA INŽENJERA BOSNE i HERCEGOVINE Put života bb, 71 000 Sarajevo Bosna i Hercegovina

Aplikacioni obrazac u BiH
Aplikacioni obrazac izvan BiH
[/item]
[item title=”Teme kongresa” icon=””]
TEMATSKE OBLASTI KONGRESA

Teme Kongresa pokrivaju oblasti koje su aktuelne u regiji:

– strateško interregionalno planiranje cestovnog transportnog sistema;
– prezentacija novih projekata, smjernica u planiranju i projektovanju, optimizacija rješenja;
– iskustva u građenju i održavanju cesta, kontrole kvaliteta,upravljanja projektima;
– legislativa i tehničke mjere u povećanju bezbjednosti saobraćaja;
– finansiranje gradnje i održavanje cestovne infrastrukture;
– zaštita okoliša;
– upravljanje cestama.
[/item]
[item title=”Upute autorima” icon=””]
UPUTSTVO AUTORIMA REFERATA
[/item]
[/tabs]