Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine

POKRENI SE: Preuzmi inicijativu i pOKRENI obnovljivu energiju u Svojoj lokalnoj zajEdnici

Regionalni centar za obrazovanje i informisanje za Jugoistočnu Evropu – REIC finalizira projekat POKRENI SE: Preuzmi inicijativu i pOKRENI obnovljivu energiju u Svojoj lokalnoj zajEdnici uz podršku Fondacije Heinrich Böll. Projekat je nastavak aktivnosti na promociji koncepta građanske energije u BiH koje REIC provodi od 2015. godine u saradnji i uz finansijsku podršku Fondacije Heinrich Boell.
Osnovni cilj projekta je promovirati koncept održive energije i borbe protiv klimatskih promjena široj javnosti u BiH.
Specifični ciljevi projekta: – Podići nivo javne svijesti i znanja o obnovljivim izvorima energije i klimatskim promjenama, – Predstaviti primjere dobrih praksi i studija slučajeva koja će biti fokusirana na kreiranje pozitivnog stava o energetskoj tranziciji u BiH, – Ohrabriti i podstaknuti predstavnike lokalnih zajednica da se više uključe u projekte građanske energije. „Građanska energija“ predstavlja model proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije koji omogućava građanima da učestvuju u planiranju, odlučivanju i ulaganjima u lokalno dostupne energetske izvore kao i korištenje energije proizvedene na taj način. Građanima, u čijem se vlasništvu nalazi ovakav decentralizovani model proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, je omogućeno da daju svoj doprinos boljem okolišu, privrednom razvoju i klimatskoj neutralnosti.

U drugoj polovini projekta emitovane su još četiri edukativne emisije iz serijala održiva energetska tranzicija, čime je ujedno i kompletiran serijal POKRENI SE. Emisije su snimljene na temu obnovljivih izvora energije, građanske energije, rodne jednakosti u energetici i budućnosti energetike.

Peta emisija serijala POKRENI SE nosi naziv „Obnovljivi izvori energije“. Kroz diskusiju sa sagovornicima, se došlo do zaključka da su potencijali obnovljivih izvora energije u Bosni i Hercegovini značajni i više nego dovoljni, ali da je za iskorištavanje tih potencijala neophodan transparentan i pravedan regulatorni okvir, jer je dosadašnji regulatorni okvir favorizovao samo komercijalne proizvođače energije iz obnovljivih izvora, dok je građane i zajednicu izostavljao. Rezultat toga je protivljenje lokalnih zajednica mnogim projektima obnovljivih izvora energije. Na taj način se najavila šesta emisija „Građanska energija“, budući da se prilika za promjenu vidi u decentralizaciji energetskog sektora koja podrazumjeva veći broj manjih proizvodnih postrojenja u koje svoj novac mogu da ulažu i građani, kao i da sudjeluju u planiranju i odlučivanju o korištenju lokalno dostupnih energetskih izvora. Šesta emisija je obradila jedina dva, do sada provedena, projekta građanske energije u BiH te se kroz njihove primjere ukazalo na zakonodavne, tehničke i finansijske barijere, ali i na mogućnost da se dovoljno jakom željom i trudom pored navedenih barijera projekti održive građanske energije mogu provesti u BiH. Emisija „Rodne jednakosti u energetici“ se bavila ulogom žena u energetici u BiH. Sagovornice su bile uspješne žene u oblasti energetike i njihove kolege. Kroz emisiju su se prezentovali i rezultati projekta „Žene u bh energetici“ koji je tokom 2021. proveden od strane REIC-a. Prema viđenju sagovornica i sagovornika emisije sve se više žena uključuje u poslove koji su u vezi sa obnovljivim izvorima energije, tako da je zaključeno da se prilika za promjene definitivno vidi u energetskoj tranziciji. Naglašeno je da su za energetsku tranziciju potrebne velike inovacije kako u tehničkom tako i u organizacijskom smislu. Aktivnim uključivanjem žena povećava se potencijal za inovacije u smjeru društveno i okolinski osjetljive energetske tranzicije. U kontekstu energetske tranzicije i budućnosti energetike snimljena je i posljednja emisija serijala POKRENI SE pod nazivom „Obnovljiva i klimatska neutralna budućnost“. Gledateljima se dao pregled ciljeva koje je BiH preuzela potpisivanjem Sofijske deklaracije o Zelenoj agendi i ostalih međunarodnih sporazuma u oblasti energije i klime, kao i projekcija promjena sektora energetike u BiH do 2050. godine. Gosti su govorili o promjenama koje će građani osjetiti. Naglašena je aktivna uloga građana u budućem energetskom sistemu koja se ogleda i u  ulozi proizvođača energije te u integraciji sistema proizvodnje-potrošnje električne energije, sistema grijanja i hlađenja i energije za vlastite automobile što će biti omogućeno digitalizacijom i pametnim mrežama.  

Paralelno sa edukativnim emisijama održane su  radionice i konferencije u čijem je fokusu bila građanska energija. Radionicu pod nazivom „Građanska energija u lokalnim zajednicama“ su vodili istaknuti stručnjaci iz oblasti građanske energije: predstavnica RESCoop.eu (Federacija energetskih zadruga iz Evrope) i predstavnik Zelene energetske zadruge (ZEZ, Hrvatska). Kroz radionicu se zainteresiranim stranama objasnio koncept građanske energije  i modeli pokretanja i održavanja projekata građanske energije kroz primjere dobre prakse. Na konferenciji “Tranzicija prema obnovljivim izvorima energije“ su održana dva panela: „Regionalna iskustva u kontekstu građanske energije“ i „Implementacija projekata građanske energije u BiH“. Kroz panel diskusije su se učesnicima konferencije poslale vrlo bitne poruke o naučenim lekcijama od strane panelista iz regije, predstavnika uspješno provedenih projekata građanske energije.

S ciljem analize postojećeg nivoa znanja i svijesti provedene su telefonska i online anketa namijenjene javnom, nevladinom, privatnom sektoru i građanima. Da bi se kreirala potpuna objektivna slika trenutnog stanja u zemlji o znanju i mišljenju svih zainteresovanih strana o obnovljivim izvorima energije i klimatskim promjenama, proveden je i strukturirani dijalog sa predstavnicima nevladinog sektora, obrazovnih institucija, vladinog sektora, privatnog sektora i građana. Strateški okvir dekarbonizacije BiH, je teško rauzmljiv građanima koji se ne bave ovom tematikom, pa je s tim u vezi napravljena i komparativna analiza strateškog okvira dekarbonizacije BiH. Izvršeno je poređenje procesa izrade i definisanih ciljeva i politika u strateškim dokumentima koji se tiču dekarbonizacije kao što je Okvirna energetska strategija BiH do 2035. godine, Nacionalno utvrđeni doprinos ublažavanju klimatskih promjena (NDC), Strategija adaptacije na klimatske promjene i niskokarbonskog razvoja i dr. Posebno je naglašeno kako su postojeće i nove/zamjenske termoelektrane na ugalj tretirane i planirane u pojedinim strateškim dokumentima. Istraživački rad bit će objavljen u decembru 2021. godine na www.reic.org.ba kao i na REIC-ovim društvenim mrežama.

REZIME SERIJALA POKRENI SE

Bosna i Hercegovina je država koja ima značajne potencijale obnovljivih izvora energije prvenstveno u energiji sunca i vjetra, biomasi, vodenim tokovima i geotermalnoj energiji. Prema posljednjim izvještajima do sada je postignut nivo od oko 40 % učešća energije proizvedene iz obnovljivih izvora u ukupnoj finalnoj potrošnji energije u Bosni i Hercegovini. Što znači da još uvijek Bosna i Hercegovina ima veliku zavisnost od fosilnih goriva. https://www.youtube.com/watch?v=uplE_k9G21o  
Pred nama su godine energetske tranzicije koje predviđaju da se proizvodnja energije iz fosilnih zamjenjuje proizvodnjom iz obnovljivih izvora energije. Voda, sunce i zrak (vjetar) pripadaju svima nama, tako da svi mi možemo da doprinesemo ispunjenju ovog cilja ali i da pri tom imamo vlastite koristi. Dakle, postoji model koji omogućava građanima da učestvuju u planiranju, odlučivanju i ulaganjima u lokalno dostupne energetske izvore, kroz model građanske energije. https://www.youtube.com/watch?v=bIIL8FVIuS0&t=45s
Popularizacija i inkorporiranje rodne jednakosti u tranziciju ka dekarbonizaciji tj. prema obnovljivim izvorima energije i energijskoj efikasnosti je izuzetno važna. Iako postoje pojedinačni primjeri inicijativa i praksi za poboljšanje situacije od strane vlade, privrednika i nevladinih organizacija, promjene su spore. Društvene i kulturne norme se sporo mijenjaju, što utiče i na mjere koje su u vezi sa rodnom jednakosti. Imajući u vidu podatak da se sve više žena uključuje u poslove koji su u vezi sa obnovljivim izvorima energije, prilika za promjene se definitivno vidi u energetskoj tranziciji. https://www.youtube.com/watch?v=NuZF16G7wqs&t=160s
U BiH  još uvijek preovladava tradicionalan pristup planiranju energetike karakterističan za 70-te i 80-te godine prošlog vijeka, koji je vrlo spor i ne može da prati brze promjene o kojima danas govorimo u kontekstu postizanja klimatske neutralnosti  i dekarbonizacije. Dekarbonizacija predstavlja proces postepenog prestanak korištenja fosilnih goriva tj. uglja, nafte i prirodnog gasa, za proizvodnju energije. No budući da je BiH Deklaraciju o Zelenoj agendi, preuzela je obavezu ispunjenju ciljeva koji vode ka klimatskoj neutralnosti evropskog kontinenta. Uz adekvatne državne mjere, za građane BiH to će, pored ostalog, značiti mogućnost  investiranja u proizvodnju energije za vlastite potrebe i smanjenje troškova za energiju, uključujući i energiju za privatne automobile.  

Aktivnosti i rezultate projekta može pratiti na www.reic.org.bahttps://www.youtube.com/channel/UCDwCPqY8z87oIME9Pkajs0w/videos