Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine

8. HRVATSKA KONFERENCIJA O VODAMA – s međunarodnim sudjelovanjem / 8TH CROATIAN WATER CONFERENCE – with international participation

U Poreču će se od 23. do 25. 11. 2023. godine održati 8. hrvatska konferencija o vodama pod motom „Hrvatske vode u proizvodnji hrane i energije“. Cilj konferencije je da se kroz četiri tradicionalne znanstveno – stručne teme:

  • stanje voda i o vodi ovisnih ekosustava, hidrološki ekstremi i njihove posljedice, trendovi – padaline, kopnene površinske vode, podzemne vode, prijelazne vode i priobalno more,
  • sustavi uređenja i korištenja voda i zemljišta – stanje i razvojni projekti,
  • sustavi javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda – stanje i razvojni projekti,
  • vodna politika, obrazovanje, vodnogospodarsko planiranje, međunarodna suradnja i sudjelovanje javnosti.

sveobuhvatno i interdisciplinarno raspravlja o stanju voda i upravljanju vodama u Hrvatskoj te da rezultati rasprava donesu korisne smjernice za budućnost.
U okviru konferencije organizirat će se i okrugli stol na temu geotermalnih voda.