Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine

Prvi BiH Kongres o Vodama

Dobrodošlica

Poštovane kolegice i kolege, dragi gosti!
Prvi BiH kongres o vodama održaće se u Sarajevu 27. i 28. oktobra 2016. godine u organizaciji UKI BIH (Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine) i institucija koje u Bosni i Hercegovini participiraju u upravljanju vodnim resursima. Svjesni smo vremena u kome se nalazi BiH društvo i privreda, te značaja voda u svim aspektima njenog održivog korištenja, zaštite od njenog štetnog djelovanja i zaštite voda kao resursa budućnosti, te složenih institucionalnih, pravnih i ekonomskih uslova, u kojima se nalazi sektor voda u najširem smislu.
Zato održavanjem „Prvog BH Kongresa o vodama“, želimo da se vode u BiH prepoznaju kao mogući „motor“ razvoja, kako u energetici, poljoprivredi, industriji, turizmu, tako i u mnogim drugim djelatnostima.
Kongres ima međunarodni karakter.
Kongres će na jednom mjestu okupiti stručnjake, konsultante i istraživače, predstavnike javnog sektora i vlasti, te nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine, susjednih država i EU, s ciljem analize dosadašnjih rezultata i budućih izazova u optimiziranju upravljanja vodnim resursima, posebno njihovom korištenju.
To je prilika za uspostavljanje snažnog i svestranog, interaktivnog foruma za podsticanje ulaska u novi razvojni ciklus, na bazi održivog korištenja voda u BiH.
Na Kongresu će se tretirati slijedeće tematske cjeline:
• Održivi razvoj i vode
• Vodna politika
• Strategije razvoja i planovi upravljanja vodama
• Saradnja sektora voda s drugim sektorima
• Finansiranje projekata u sektoru voda
• Kadrovi i obrazovanje u sektoru voda
• Aktuelne teme u sektoru voda
Uvjereni smo da će Vaše aktivno učešće na Kongresu pomoći iznalaženju puta za bržu realizaciju strateških razvojnih evropskih, regionalnih i lokalnih projekata u BiH.
Prof. dr. Ešref Gačanin
Predsjednik UKI BiH

[tabs]
[item title=”Datum i lokacija kongresa” icon=””]ZNAČAJNI DATUMI

Prijava referata 1. august 2016.
Rok za predaju sažetaka 1. august 2016.
Predaja referata – konačna verzija 1. oktobar 2016.
Finalni program Kongresa 14. oktobar 2016.
Prijava za učestvovanje 24. oktobar 2016.
DATUM KONGRESA 27. – 28. oktobar 2016.

LOKACIJA

Prvi BiH kongres o vodama će se održati u poslovnom centru UNITIC u Sarajevu. UNITIC centar je jedan od najvećih i tehnološki najsavremeniji poslovni centar u Bosni i Hercegovini. Jedinstveni izgled UNITIC-a i njegova blizina najboljim hotelima, restoranima, parking prostoru i javnom prevozu, čini ovu fantastičnu kongresnu lokaciju.
Lociran samo nekoliko minuta od centra grada, UNITIC je jedna od omiljenih poslovnih destinacija. To je mjesto gdje Sarajlije i posjetitelji Sarajeva idu u šoping, susreću se na kafi ili ručku. Do UNITICA možete doći tramvajem, autobusom ili kratkom šetnjom.

[/item]
[item title=”Izložbe i stručno-komercijalni nastupi” icon=””]
Organizator – Udruženje Konsultanata inženjera Bosne i Herecegovine ljubazno poziva potencijalne sponzore i izlagače da se pridruže Prvom BiH kongresu o vodama i doprinesu njegovom uspjehu.

MOGUĆNOSTI I OPCIJE SPONZORSTVA

Glavni sponzor 12000BAM / 6000EUR
Zlatni sponzor 10000BAM / 5000EUR

Srebrni sponzor 7000BAM / 3500EUR
Bronzani sponzor 5000BAM / 2500EUR

Sponzorisane prezentacije 1500BAM / 750EUR

Sponzori će uživati slijedeće beneficije:

GLAVNI SPONZORI

Izložbeni prostor od 6m2
Najava na internet stranici kongresa
Reklama u finalnom programu (1 kolor stranica)
Promotivni letak u kongresnoj torbi
Pet minuta pozdravnog govora sponzora na ceremoniji otvaranja
Logo kompanije na transparentu u plenarnoj dvorani
Četiri pune kongresne ulaznice
Četiri ulaznice za svečanu večeru

ZLATNI SPONZORI

Izložbeni prostor od 5m2
Najava na internet stranici kongresa
Reklama u finalnom programu (1/2 kolor stranica)
Promotivni letak u kongresnoj torbi
Zahvalnica predsjedavajućeg u govoru na ceremoniji otvaranja ili ceremoniji dobrodošlice
Logo kompanije na transparentu u plenarnoj dvorani
Tri pune kongresne ulaznice
Tri ulaznice za svečanu večeru

SREBRNI SPONZORI

Izložbeni prostor od 4m2
Najava na internet stranici kongresa
Logo kompanije u finalnom programu
Promotivni letak u kongresnoj torbi
Zahvalnica predsjedavajućeg u govoru na ceremoniji otvaranja ili ceremoniji dobrodošlice
Logo kompanije na transparentu u plenarnoj dvorani
Dvije pune kongresne ulaznice
Dvije ulaznice za svečanu večeru

BRONZANI SPONZORI

Najava na internet stranici kongresa
Reklama u finalnom programu (1/2 kolor stranica)
Promotivni letak u kongresnoj torbi
Zahvalnica predsjedavajućeg u govoru na ceremoniji otvaranja ili ceremoniji dobrodošlice
Logo kompanije na transparentu u plenarnoj dvorani
Četiri pune kongresne ulaznice
Četiri ulaznice za svečanu večeru

Aplikacioni obrazac za sponzore
Application form for sponsors

POZIV ZA IZLAGAČE

Teme kongresa pokrivaju širok spektar aktivnosti, a izlagači koji prezentiraju projekte, proizvode, opremu, materijale i usluge su dobrodošli. Alokacija prostora će biti rađena na osnovi prvi došao prvi uslužen. Dodatna oprema i usluge, kao što je dodatno angažovanje namještaja, internet konekcije i sl., mogu biti iznajmljene uz dodatne troškove. Molimo Vas da pošaljete aplikaciju za rezervaciju najkasnije do 29. Juli 2016. godine.
Za dalje informacije, molimo Vas kontaktirajte: e-mail uki@bih.net.ba
Application form for exhibitors
Aplikacioni obrazac za izlagače
[/item]
[item title=”Kontakti” icon=””]
[row]
[one_half]Emir Jašarević, dipl.ing.saob.
Tel:+387 33 276 360;
Fax:+387 33 276 355;
e-mail: uki@bih.net.ba[/one_half]
[one_half]Alen Mehić, dipl.ing.građ.
Tel:+387 33 276 326;
Fax:+387 33 276 355;
e-mail: alen.mehic@ipsa-institut.com[/one_half]
[/row]
[/item]
[item title=”Kotizacija” icon=””]
[row]
[one_half]
Prijava do 24. oktobra 2016.godine

Učesnici 300,00 BAM (150,00EUR)
Autori i koautori referata 150,00 BAM (75,00EUR)

Način uplate za učesnike iz BiH

Raiffeisen bank d.d. Sarajevo
Br. računa: 1610000046880014
Sa naznakom “Kotizacija za Prvi BiH kongres o vodama”.[/one_half]
[one_half]
Način uplate za učesnike izvan BiH

Raiffeisen bank dd BiH Sarajevo
Swift code: RZBABA2S
Adresa: Zmaja od Bosne bb,
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Korisnik: UKI BiH, Sarajevo, BiH
Sa naznakom: Prvi BiH kongres o vodama
Račun korisnika:
IBAN CODE: BA391611000001351462
Naziv korisnika: UDRUŽENJE KONSULTANATA INŽENJERA BiH
Adresa: PUT ŽIVOTA bb
71000 Sarajevo, Bosna I Hercegovina[/one_half]
[/row]
[/item]
[item title=”Prijava sudjelovanja” icon=””]
JEZICI KONGRESA

Zvanični jezici Kongresa su bosanski, srpski, hrvatski i engleski.

PRIJAVA SUDJELOVANJA

Prijavu sudjelovanja izvršiti slanjem popunjenog obrasca na e-mail uki@bih.net.ba, na fax: +387 276 355, ili dopisom na adresu:

UDRUŽENJE KONSULTANATA INŽENJERA BOSNE i HERCEGOVINE Put života bb, 71 000 Sarajevo Bosna i Hercegovina

Aplikacioni obrazac u BiH
Aplikacioni obrazac izvan BiH
[/item]
[item title=”Upute autorima referata” icon=””]
UPUTSTVO AUTORIMA REFERATA
[/item]
[/tabs]