Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine

Simpoziju o planiranju KVALITETA ZRAKA U GRADOVIMA

Sarajevo, 30. i 31. januar 2020.

______________________________________________________________________________

PROGRAM REGIONALNOG SIMPOZIJA

“PLANIRANJE KVALITETA ZRAKA U GRADOVIMA”

Previoew
PDF

SOZ program

______________________________________________________________________________

LINKOVI (MEDIJ)

______________________________________________________________________________

[tabs]

[item title=”POZIVNICA”]

Veliko nam je zadovoljstvo da Vas pozovemo, u ime Udruženja inženjera
konsultanata Bosne i Hercegovine, na Simpozij o kvaliteti zraka u
gradovima, koji će se održati u Sarajevu 30. i 31. januara 2020. godine.
Poznato je da osnovu za preživljavanje stanovnika zemlje čine zrak,
voda i hrana. Bez hrane se može preživjeti nekoliko sedmica, bez vode
nekoliko dana a bez zraka nekoliko minuta.
Svim stanovnicima naše planete poznato je da zagađivanje zraka ima veliki
uticaj kako na ljudsko zdravlje tako i na ekosisteme.
I pored kontinualnog poduzimanja razvojnih i sanacionih mjera,
zrak je u mnogim gradovima prekomjerno zagađen. To je rezultat
neodgovarajuće strukture kombinacije ložište – gorivo na području
komunalne energetike, strukture voznog parka i načina odvijanja
saobraćaja, zastarjelosti industrije i lokalne politike. Generalno, to je
rezultat sistema menadžmenta kvaliteta zraka, koji je u velikom broju
slučajeva nedovoljno izgrađen.
U sistemima menadžmenta kvaliteta zraka osjeća se nedostatak znanja
među stručnim radnicima. Nedostatak znanja se osjeća i u profesionalnim
organizacijama koje su uključene u poslove osiguranja kvaliteta zraka.
Naročito su nedovoljna znanja o savremenim metodama matematskog
modeliranja i kompjuterskog simuliranja procesa u atmosferi gradova.
Nedovoljno se koriste i savremene metode mjerenja parametara atmosfere.
Nedovoljno se unose znanja o cjenovno efikasnim mjerama za redukciju
emisija, uključujući i primjenu ekonomskih instrumenata.
Zdravstvo je nedovoljno uključeno u cijeli sistem zaštite zraka. Sistem
provjere emisije zagađujućih materija iz izvora često je nepouzdan.
Simpozij ima međunarodni karakter.
Cilj Simpozija je razmjena znanja i ikustava, te promocija novih znanja,
iz oblasti okolinskog menadžmenta, primjena intelektualnih alata u
modeliranju emicija i procesa u atmosferi, kao i u optimiziranju mjera za
smanjenje emisije štetnih plinova i čestica.
Ovaj Simpozij je prilika za naučnike, stručnjake i eksperte različitih
institucija uključenih u rješavanje problema u menadžmentu kvaliteta
zraka da nauče više od drugih i svi zajedno postanu bogatiji u znanju
neophodnom za uspostavljanje interaktivnog razvojnog procesa u domenu
očuvanja kvaliteta zraka.
predsjednik Naučno- stručnog Odbora akademik Kemal Hanjalić
predsjednik Organizacionog Odbora Prof.dr. Aleksandar Knežević

[/item][item title=”Datum i lokacija kongresa”]


Rok za predaju Referata ←————⋅————→ 15. decembar 2019.

Finalni program simpozija ←————•————→ 10. januar 2020.

Prijava za učestvovanje ←—————◊—————→ 27. januar 2019.

Datum Simpozija ←——————⊗——————→ 30. i 31.januar 2020.

[/item]
[item title=”Tematske oblasti kongresa”]

~ Organizacija vlasti, planovi, programi, izvještaji
~ Osiguranje kvaliteta zraka kod urbanog i prostornog planiranja
~ Zdravstveni aspekti
~ Ekonomski instrumenti
~ Regionalna saradnja, zajednička edukacija i projekti

Sistemi menadžmenta kvaliteta zraka

~ Matematsko modeliranje i kompjutersko simuliranje
- Emisija zagađujućih materija
- Fizičkih i hemijskih procesa u atmosferi
- Djelovanja zagađenog zraka
~ Korištenje bio-indikatora
~ Određivanje lokacija naselja i industrijskih pogona

Alati menadžmenta kvaliteta zraka

~ Bilansi i inventari emisija
~ Organizacija monitoringa kvaliteta zraka
~ Uzorkovanje, analiza i vrednovanje podataka
~ Osiguranje kvaliteta podataka
~ Utvrđivanje stanja i trendova

Aktuelni projekti
~ ~ ~

[/item][item title=”Izložbe i stručno-komercijalni nastupi” icon=””]

Organizator - Udruženje konsultanata inženjera
Bosne i Hercegovine, ljubazno poziva
potencijalne sponzore i izlagače da se pridruže
10. BiH kongresu o transportnoj infrastrukturi i
transportu i doprinesu njegovom uspjehu.

Mogućnosti i opcije sponzorstva:

PLATINASTI SPONZOR 6000 KM
ZLATNI SPONZOR 4000 KM
SREBRENI SPONZOR 2000 KM
SPONZOR 1000 KM

Platinasti sponzor:

- izložbeni prostor od 6 m2
- najava na internet stranici Kongresa
- reklama u finalnom programu (1 kolor stranica)
- promotivni letak u Kongresnoj torbi
- pet minuta pozdravnog govora sponzora na
ceremoniji otvaranja
- logotip kompanije na transparentu u plenarnoj
dvorani
- četiri pune Kongresne ulaznice
- četiri ulaznice za svečanu večeru

Zlatni sponzor:

- izložbeni prostor od 5 m2
- najava na internet stranici Kongresa
- reklama u finalnom programu (1/2 kolor stranica)
- promotivni letak u Kongresnoj torbi
- zahvalnica predsjedavajućeg u govoru na
ceremoniji otvaranja ili ceremoniji dobrodošlice
- logotip kompanije na transparentu u plenarnoj
d vorani
- tri pune Kongresne ulaznice
- tri ulaznice za svečanu večeru

Srebreni sponzor:

- izložbeni prostor od 4 m2
- najava na internet stranici Kongresa
- logotip kompanije u finalnom programu
- promotivni letak u Kongresnoj torbi
- zahvalnica predsjedavajućeg u govoru na
ceremoniji otvaranja ili ceremoniji dobrodošlice
- logotip kompanije na transparentu u plenarnoj
dvorani
- dvije pune Kongresne ulaznice
- dvije ulaznice za svečanu večeru

Sponzor:

- najava na internet stranici Kongresa
- logotip kompanije u finalnom programu
- promotivni letak u Kongresnoj torbi
- zahvalnica predsjedavajućeg u govoru na
ceremoniji otvaranja ili ceremoniji dobrodošlice
- logotip kompanije na transparentu u plenarnoj
dvorani
- dvije pune Kongresne ulaznice
- dvije ulaznice za svečanu večeru
[/item]
[item title="Kontakti" icon=""]
[row]
[one_half]

Emir Jašarević, dipl.ing.saob.


Tel:+387 33 276 360;
Fax:+387 33 276 355;
e-mail: uki@bih.net.ba

[/one_half]
[one_half]

Alen Mehić, dipl.ing.građ.


Tel:+387 33 276 326;
Fax:+387 33 276 355;
e-mail: alen.mehic@ipsa-institut.com

[/one_half]
[/row]
[/item]
[item title="Kotizacija"]
Kotizacija:

Prijava do 15. januara 2020.

Učesnici -----------------------400 KM (200 EUR)
Autori i Koautori referata ---- 200 KM (100 EUR)

Način uplate za učesnike iz BiH:

Raiffeisen bank d.d. Sarajevo
Broj računa: 1610000046880014
Sa naznakom: “Kotizacija za Simpozij o kvaliteti zraka u gradovima”

Način uplate za učesnike izvan BiH:

Raiffeisen bank d.d. BiH Sarajevo
Swift code: RZBABA2S
Adresa: Zmaja od Bosne bb,
71 000 Sarajevo, BiH
Korisnik: UKI BiH, Sarajevo, BiH
Sa naznakom: “Kotizacija za Simpozij o kvaliteti zraka u gradovima”
Račun korisnika:
IBAN CODE: BA391611000001351462
Naziv korisnika: UKI BiH
Adresa: Put života bb, 71 000 Sarajevo, BiH

[row]
[one_half]
[/one_half]
[one_half]
[/one_half]
[/row]
[/item]
[item title=”Prijava sudjelovanja” icon=””]
[row]

JEZICI KONGRESA

Zvanični jezici Kongresa su bosanski, srpski, hrvatski i engleski.
Prijavu sudjelovanja izvršiti slanjem popunjenog obrasca na e-mail uki@bih.net.ba, na fax: +387 276 355, ili dopisom na adresu:
UDRUŽENJE KONSULTANATA INŽENJERA BOSNE i HERCEGOVINE Put života bb, 71 000 Sarajevo Bosna i Hercegovina

Aplikacioni obrazac u BiH
Aplikacioni obrazac izvan BiH

[one_half]

[iconbox iconpos=”top” icon=”file-text” with_circle=”0” title=”DOC” link=”https://uki.ba/wp-content/uploads/2019/12/Aplikacioni_obrazac_u_BiH_soz.doc” img=””]
Preuzeti – Aplikacioni obrazac u BiH [/iconbox]
[/one_half]
[one_half]
[iconbox iconpos=”top” icon=”file-text” with_circle=”0” title=”DOC” link=”https://uki.ba/wp-content/uploads/2019/12/Aplikacioni_obrazac_izvan_BiH_soz.doc” img=””] Preuzeti – Aplikacioni_obrazac_izvan_BiH [/iconbox] [/one_half]

[one_half]
[iconbox iconpos=”top” icon=”file-text” with_circle=”0” title=”DOC” link=”https://uki.ba/wp-content/uploads/2019/12/Application_form_soz.doc” img=””] Preuzeti – Aplication form [/iconbox] [/one_half]

[/row]
[/item]

[item title=”Obrazac za sponzore i izlagace” icon=””]
[row]
Za sve informacije obratiti se na :

uki@bih.net.ba

[row]

natasa.stanisic@uki.ba

[/row]

[/row]
[/item]

[item title=”Upustva autorima referata” icon=””]

[iconbox iconpos=”top” icon=”file-text” with_circle=”0” title=”PREUZETI .DOC File” link=”https://uki.ba/wp-content/uploads/2019/12/Uputstvo_autorima_referata.doc” img=””] [/iconbox]

UPUTSTVO AUTORIMA REFERATA
NASLOV RADA (BOLD, 14pt)
TITLE (NASLOV RADA NA ENGLESKOM JEZIKU – (BOLD, 14pt)

[row]
[one_third] [iconbox iconpos=”top” icon=”” with_circle=”0” title=”” link=”” img=””] Dr.Ime i prezime 1, dipl.ing.
Preduzeće – Institucija, adresa,
e-mail:
[/iconbox] [/one_third]
[one_third] [iconbox iconpos=”top” icon=”” with_circle=”0” title=”” link=”” img=””] Mr.Ime i prezime 2, dipl.ing.
Preduzeće – Institucija, adresa
e-mail:
[/iconbox] [/one_third]
[one_third] [iconbox iconpos=”top” icon=”” with_circle=”0” title=”” link=”” img=””] Ime i prezime 3, dipl.ing.
Preduzeće – Institucija, adresa
e-mail:
[/iconbox]
[/one_third]
[/row]
Sažetak: Predstavljanje rada
Ključne riječi: riječi, riječ2, riječ3
Abstract: Paper presents.
Key words: key word1, key word2, key word3

  1. OPŠTE UPUTE

Autor dostavlja referat odštampan u tri primjerka na papiru formata A4, CD koja sadrži rad u fajlu pripremljenom u Microsoft Wordu – Naslov fajla: dvije cifre + prva tri naslova prezimena autora + prva tri slova naslova. Fajl može biti arhivirani (programi ARJ ili PKZIP). Opseg rada ne treba preći 15 stranica formata A4, uključujući i priloge.
 

  1. PISANJE REFERATA

Tekst pisati na računaru, preferira se pismo Ariel. Tekst se kuca sa jednostrukim razmakom u dvije kolone. Gornja i donja margina je 2.5 cm/1”, lijeva i desna margina su 2 cm/0.8”, širina kolone je 8.25 cm/3.3”, razmak između kolona je 0.5 cm/0.2”, veličina fonta je 10 pointa.
Stranice numerisati u donjoj margini, centrirano.

Naslov referata započeti pisati 6 cm od gornjeg ruba papira  VELIKIM SLOVIMA, font 14 pointa, masno. Sa jednim redom proreda pisati naslov na engleskom jeziku. Imena autora  pisati sa jednim redom proreda ispod engleskog naslova, malim slovima, centrirano, u odgovarajućem broju kolona, između kojih je razmak 0.5 cm/0.2”. Ispod imena autora  pisati firmu (bez proreda).

Sažetak pisati sa 11pt, italic, preko obje kolone 10 redova maksimum. Ključne riječi pisati iz asažetka, sa jednim redom proreda. Abstract pisati iza ključnih riječi sa jednim redom proreda, preko obje kolone.

Key words nakon toga, takođe sa jednim redom proreda, 11pt, italic, preko obje kolone.

Uvod slijedi u nastavku samo ako ispod riječi UVOD stane najmanje 2 reda teksta, 12pt, bold.

NASLOVE POGLAVLJA, pisati velikim slovima masno, a podnaslove malim slovima, masno.

Naslove i podnaslove započeti pisati uz lijevu marginu. Između posljednjeg retka jednog poglavlja i naslova drugog poglavlja ostavljaju se tri slobodna retka. Između posljednjeg retka jednog poglavlja i podnaslova (stupanj 1.1) ostavljaju se dva slobodna retka, a ispred podnaslova (stupanj 1.1.1) jedan red. Iza svih naslova stavlja se jedan prazan red, ukoliko naslov ne slijedi podnaslov.

Naslove poglavlja stupnjevati u decimalnoj klasifikaciji, kao u gornjem primjeru. Novu liniju (alineju) istaknuti uvlačenjem prvog retka za 1,25 cm. Osim prvog pasusa nakon naslova koji se ne uvlači. Izostaviti prored između pasosa.

PRIMJERI NUMERIRANJA:

  1. NASLOV POGLAVLJA

3.1. Podnaslov

3.1.1 Pod-podnaslov (karakteristična cjelina unutar podnaslova-ako postoji).

Savjeti:

Za izbjegavanje odvajanja broja od mjerne jedinice, koristiti <Ctrl>+<Shift>+<Space>; za opciono stavljanje crtice između slobova riječi koristiti <Ctrl>+<->.
3.2. Jednadžbe
Jednadžbe pisati u grafičkom editoru za jednadžbe: Microsoft Equation ili Corel Equation. Na desnom rubu teksta, u redu na kojem pisana jednadžba, u zagradi treba naznačiti njen broj, počevši od broja 1, pri čemu je korisno koristiti  desni (right) tabulator podešen na 8.25cm.

  • Italic u jednadžbama i u tekstu koristiti za:
  • Varijable
  • Označeno latiničnim slovima – kurziv, odnosno italik pismo (a,x,P1,…)
  • Varijable označene grčkim slovima normalno (a,b,g,…)
  • Funkcije i cifre normalnim slovima,
  • Oznake matrica masno.

3.3. Slike

Slike se smještaju uz tekst, u koloni, centrirano i po mogućnosti bez okvira (slika 1). Z apripremu slika koristiti grafički editor worda, AutoCad, Corel, Excel, ili neki sličan program, odnosno skener. (Ukoliko autor nema na raspolaganju skener, slike dosstavlja u originalu-fotografije ili crreži, a u tekstu ostavlja prostor za sliku). Crtreži, dijagrami i fotografije se numerišu od 1 (arapski brojevi). Sliku prati naziv slike, pozicioniran ispod slike, centrirano uodnosu na margine. Veće slike mogu se staviti frame neoivičen linijama, čija širina može biti do 17 cm.

Ovaj frame smjestiti na vrh ili na dno strane (slika 2)

3.4. Tablice

Tablice se smještaju u tekst na isti način kao i slike. Numerišu se rimskim brojevima (I, II, III, IV …). Nazivi tablica pišu se iznad, uz lijevo poravnanje.
Tablica 1: Naziv tablice (ako je tekst u nazivu tablice ili slike duži od jednog reda koristiti viseći paragraf)

tekst1 tekst2

[MHz]

tekst3
tekst 1 0.00
duži tekst 2 1.25
duži tekst duži tekst duži    
tekst 3 22.40

LITERATURA

Naslov litaratura se piše veličinom slova 12pt. Bold, velikim slovima, a tekst se piše veličinom slova 11pt.

Litaraturu treba svrstati onim redom kojim se navodi u tekstu i navesti na sljedeći način:

(Članak iz časopisa)

[1]        Inicijali imena i prezimena autora, naslov

rada, naziv časopisa, br. svezak, (od-do),

mjesec i godina izdanja.

(Referat objavljen u zborniku konferencije)

[2]        Inicijali imena i prezimena autora, naslov

referata, naziv konferencije, br. svezak,

mjesto i godina.

(Knjiga)

[3]        Inicijali imena i prezimena autora, naslov

knjige, izdavač, mjesto, godina.

(Internet adresa)

[4]        www.

[/item]

[item title=”Lista recenzenata” icon=””]

Prof. dr Aleksandar Knežević

Prof. dr Azrudin Husika

Akademik Kemal Hanjalić

Prof. dr Muhamed Hadžiabdić

Prof. dr Nasiha Pozder

Prof. dr Sandra Midžić Kurtagić

Prof. dr Zarema Obradović

[/item]

[/tabs]