Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine

Zbornik radova Regionalnog simpozija o planiranju kvaliteta zraka u gradovima