Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine

FIDIC obuke

25. i 26. septembar 2019. 21. – 22. 09. 2020.