Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine

“UVJETI UGOVORA O POSTROJENJIMA, PROJEKTOVANJU I GRAĐENJU” FIDIC-ŽUTA KNJIGA

Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine

organizuje seminar

“UVJETI UGOVORA O POSTROJENJIMA, PROJEKTOVANJU I GRAĐENJU
ZA ELEKTRIČNA I MEHANIČKA POSTROJENJA, GRAĐEVINSKE I
INŽENJERSKE RADOVE PREMA PROJEKTIMA IZVOĐAČA –
F I D I C – ŽUTA KNJIGA”

UKI BiH (Udruženje Konsultanata Inženjera BiH) organizira seminar sa ciljem unapređenje ukupne konkurentske sposobnosti privrede u BiH, a posebno domaćeg građevinskog i konsalting sektora.

Seminar je namjenjen za:

Izvođače radova,
Investitore,
Konsultante i
Institucije.
Osnovne informacije o seminaru:

NAZIV OBUKE LOKACIJA I TERMIN
“UVJETI UGOVORA O POSTROJENJIMA,
PROJEKTOVANJU I GRAĐENJU ZA ELEKTRIČNA I
MEHANIČKA POSTROJENJA, GRAĐEVINSKE I INŽENJERSKE
RADOVE PREMA PROJEKTIMA IZVOĐAČA – F I D I C – ŽUTA KNJIGA”
Hotel GRAND Sarajevo,
Muhameda ef. Pandže 7,
71 000 Sarajevo;
04. juli 2013. godine u 9.00h
Predavači na Seminaru su iskusni eksperti sa velikim iskustvom. Za učešće na seminaru cijena kotizacije iznosi 300KM za prvog, odnosno 200KM za drugog učesnika iz iste firme, a uključuje materijal za seminar, osvježenje i ručak u pauzama tokom seminara. Svim učesnicima po završetku seminara bit će uručeni certifikati. Za učesnike iz inozemstva kotizacija iznosi 150 EUR za prvog, odnosno 100 EUR za drugoog učesnika iz iste firme.

Za prijave i sve dodatne informacije posjetite našu web stranicu www.uki.ba ili kontaktirajte na broj telefona 033 276 326, faxa 033 276 355 ili putem e-maila: uki@bih.net.ba.
Aplikacioni obrasci za prijavu se nalaze na zvaničnoj stranici udruženja.

Aplikacioni obrazac BiH
Aplikacioni obrazac izvan BiH