Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine

ZAKLJUČCI, SMJERNICE I PREPORUKE 11. BiH Kongresa o transportnoj infrastrukturi i transportu – ceste