Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine

Zbornik radova 2. Regionalnog simpozija o planiranju kvaliteta zraka u gradovima