Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine

Zbornik radova 2. Simpozija o planiranju kvaliteta zraka u gradovima