Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine

Zbornik radova KOV 2019

Zbornik radova KOV 2019

____________________________________________________________________________________

2. BiH KONGRES O VODAMA

____________________________________________________________________________________

Zbornik radova je dostupan na web adresi : www.uki.ba/zbornikradovakov2019

za download pdf – pritisnuti na dugme download