Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine

12. KONGRES O TRANSPORTNOJ INFRASTRUKTURI I TRANSPORTU – ŽELJEZNICE, 11. i 12. MAJ 2023.

11. i 12. maj 2022., Sarajevo

Poštovan kolgice i kolege,

Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine organizira 12. Kongres o transportu i transportnoj infrastrukturi posvećen željeznicama. Skup će se održati u Sarajevu 11. i 12. maja 2023. 
Ovaj Kongres se  održava u vrijeme globalne revitalizacije željeznica kao prihvatljivog  rješenja u borbi protiv klimatskih promjena.

Željeznice, kao dio transportnog rješenja, su jedna od ključnih  komponenti razvoja svakog društva. Evropski željeznički sektor suočava se sa izazovima koji usporavaju njegov razvoj. To su rascjepkanost evropskih željeznica te niska učinkovitost, fleksibilnost i pouzdanost.

Na trećoj Pan – Evropskoj konferenciji o transportu, održanoj u Helsinkiju 1997. godine, usvojena je mreža evropskih transportnih koridora. To je bila osnova i za uspostavljanje jedinstvenog evropskog željezničkog prostora kojim se omogućava rast željezničkog transportnog sektora.

Željezničkom razvojnom politikom  EU podržava ostvarivanje povezane, održive, uključive i sigurnosne mobilnosti. Željeznička politika EU realizira se kroz niz programa finansiranja projekata strateških ulaganja u željeznički sektor.
Kongres ima internacionalni karakter. Kao i prethodni i ovaj Kongres će okupiti eksperte i naučne radnike iz raznih regija EU, predstavnike institucija vlasti, kao i nevladine organizacije.

Ovaj skup je prilika da se razmjene znanja i iskustva i pomogne u iznalaženju puteva za bržu implementaciju strateških razvojnih evropskih, regionalnih i lokalnih projekata.

Pozivamo vas da uzmete učešće u radu 12. Kongresa o transportnoj infrastrukturi I transportu posvećenog željeznicama.

S poštovanjem,
Dr Ešref Gačanin
Predsjednik ACE BH

Više informacija možete naći na: https://uki.ba/events/12-kongres-o-zeljeznicama/

Dear colleagues,

The Association of Consulting Engineers of Bosnia and Herzegovina will organize The 12th Congress on Transport and Transport Infrastructure dedicated to railways. The meeting will be held in Sarajevo on 11 and 12 May 2023.

The Congress is taking place at the time of global revitalization of railways as an acceptable solution in the fight against climate change. 
As part of the transport solution, railways are a key component of development in any society. Europe’s railway sector is faced with challenges that are slowing down its development. These are the fragmentation of European railways and poor efficiency, flexibility, and reliability.

The third Pan-European Transport Conference held in Helsinki in 1997 saw the adoption of the European transport corridor network. This was the foundation for the establishment of the single European railway area, which facilitates growth of the railway transport sector.

Through its railways development policy, the EU supports the realization of connective, sustainable, inclusive, and safe mobility. The EU railways policy is being implemented through a series of funding programs for strategic investment projects in the railway sector.
The Congress has an international character. The same as the previous congress, it will gather experts and scientific workers from different regions of the EU, government officials, and nongovernmental organizations.

The meeting will be an opportunity to exchange knowledge and experience, and to help find ways for a faster implementation of European, regional, and local strategic development projects.

We invite you to take part in the work of The 12th Congress on Transport and Transport Infrastructure dedicated to railways.

Respectfully,

Ešref Gačanin, PhD
President of ACE BH

More information: https://uki.ba/events/12-kongres-o-zeljeznicama/

SPONZORI / SPONSORS

ZLATNI SPONZOR

.

.

.

.

.

.

.