Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine

The Third BH Congress on Railways

Welcome In cooperation with the Regional Cooperation Council (RCC), the Bosnia and Herzegovina Association of Consulting Engineers (ACE B&H) intends to organise the Third B&H Railway Congress. The Congress is going to be held in October 2015. Over the past 25 years, the European Commission has taken an active approach to restructuring the railway transport […]

Treći BiH Kongres o Željeznicama

Dobrodošlica Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine (UKI BIH) u saradnji sa Vijećem za regionalnu saradnju (RCC) organizira Treći BH kongres o željeznicama. Kongres će se održati 15.-16. oktobra 2015. U zadnjih 25 godina Evropska Komisija je bila veoma aktivna u restruktuiranju željezničkog transportnog tržišta i jačanju pozicije željeznica u odnosu na druge vidove transporta. […]