Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine

2. BiH KONGRES O VODAMA

Sarajevo 07. i 08. novembar 2019 [tabs] [item title=”POZIVNICA”] Udruženje konsultanata inžinjera Bosne i Hercegovine (UKI BiH) organizira Drugi BiHKongres ovodama.Prvi BiH kongres o vodama, održan 27. i 28.10. 2016. u organizaciji Udruženjakonsultanata inžinjera Bosne i Hercegovine (UKI BiH), uz učešće svih relevantnihinstitucija, okupio je 350 učesnika. Cilj je bio da se vode u BiH […]