Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine

KONČAR – Zlatni sponzor 12. Kongresa o transportnoj infrastrukturi i transpotu – željeznice

KONČAR – Inženjering ima preko 50 godina iskustva u projektiranju (idejni, glavni, izvedbeni projekti te projekti izvedenog stanja), ugradnji i puštanju u rad složenih projekata po  “turn-kеу” principu u željeznici koji uključuju: postrojenja za napajanje električnom vučom, sustave opremanja i signalizacije željezničkih kolosijeka i kolodvora.

Na području napajanja električnom vučom KONČAR – Inženjering nudi projektiranje, ugradnju i puštanje u pogon: postrojenja električne vuče (EVP), postrojenja za razdvajanje (sekcioniranje) (PS/PSN), centara za upravljanje područjem (SCADA sustav), postrojenja za kompenzaciju jalove snage, ispravljačkih stanica, zaštite, mjerenja te sustava lokalnog i daljinskog upravljanja. Na području opremanja željezničkog kolosijeka i kolodvora KONČAR – Inženjering nudi projektiranje, ugradnju i puštanje u pogon: uređaja za grijanje skretnica, napajanja sigurnosnih sustava i uređaja za predgrijavanje vagona. Na području željezničkih signalno-sigurnosnih sustava KONČAR- Inženjering nudi projektiranje, ugradnju i puštanje u pogon sustva za osiguranje pružnih prijelaza.

Glavne komponente za podsustave električne vuče ili signalne podsustave razvijene su i proizvedene su u Grupi KONČAR kao što su energetski transformatori za električnu vuču, kao i visokonaponski, srednji napon i niskonaponska rasklopna postrojenja te mjerni transformatori za vučne trafostanice. Osim toga, KONČAR je proizvođač upravljačke jedinice za pružne prijelaze (certificiran SIL 4), sigurna sučelja kolodvorskog operatera (zaslon osjetljiv na dodir, upravljanje do 9 prijelaza sa stanice, certificiran SIL 4) i hidraulički postavljač polubranika.

https://www.koncar-ket.hr/: KONČAR – Zlatni sponzor 12. Kongresa o transportnoj infrastrukturi i transpotu – željeznice

KONČAR – Goledn sponsor of the 12th Congress on Transport Infrastructure and Transport – Railways

KONČAR- Engineering has over 50 уеагѕ of experience in designing (preliminary, main, detailed and as-built documentation), installation and commissioning of complex „turn-kеу” projects in railways which include:  electric traction power supply facilities, railway track and station equipping and signaling systems.

In the field of electric traction power supply KONČAR- Engineering offers design, installation, and commissioning of: Electric traction substations (ETS), Sectioning stations(SS), Area Control Centres (SCADA system), Reactive power compensation plants, Rectifier stations, Protection, Measurement, and Local and Remote control systems. In the field of railway track and station equipping KONČAR – Engineering offers design, installation, and commissioning of: Point heating devices, power supply for station interlocking systems and coach preheating devices. In the field of railway signaling systems KONČAR – Engineering offers design, installation, and commissioning of: Level crossings, Track circuits system, Power supply for station interlocking.

Many of the main components either for electric traction subsystems or Signaling subsystems are developed and is manufactured in the KONČAR Group such as power transformers for electric traction as well as high voltage, middle voltage, and low voltage switchgear, measuring transformers for traction substation. Besides, KONČAR is the manufacturer of a level crossing control unit (SIL 4 certified), a safe HMI unit with a user-friendly interface (touch screen, control up to 9 crossings from the station, SIL 4 certified), and a hydraulic type of half-barrier drive.

https://www.koncar-ket.hr/: KONČAR – Zlatni sponzor 12. Kongresa o transportnoj infrastrukturi i transpotu – željeznice