Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine

Počeo Erasmus+ projekat SmartWB: Unapređenje nastave u oblasti klimatski pametne urbanizacije

ACE BH zajedno sa partnerima radi na ERASMUS+ projektu “Inoviranje nastavnih sadržaja u klimatski pametnom urbanom razvoju zasnovanom na zelenoj i energetskoj efikasnosti u saradnji sa neakademskim sektorom” (Curricula innovation in climate-smart urban development based on green and energy efficiency with the non-academic sector: SmartWB). Na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, kao koordinatorskoj instituciji, 24. […]