Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine

Zbornik radova 11. BiH Kongresa o transportnoj infrastrukturi i transportu – ceste