Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine
Home Aktivnosti - Udruženje Konsultanata i Inžinjera Bosne i Hercegovine 11. BH kongres o transportnoj infrastukturi i transportu // Ceste / 11th BiH Congres on Transport Infrastructure and Transport // Roads

11. BH kongres o transportnoj infrastukturi i transportu // Ceste / 11th BiH Congres on Transport Infrastructure and Transport // Roads

PROGRAM/PROGRAMME

Datum i rokovi

Predaja sažetka12.07.2021.
Predaja referata23.08.2021.
Prihvatanje referata13.09.2021.
Prijava za učestvovanje17.09.2021.
Datum Simpozij23. i 24.09.2021.

Tematske oblasti

 • zeleni transport
 • pametni transport
 • strategija pametne i održive mobilnosti
 • TEN-T mreža
 • studije i projekti
 • prezentacija projekata u realizaciji

Kotizacija

Učesnici300 KM / 150 EUR
Autori i Koautori referata150 KM / 75 EUR

Način uplate za učesnike iz BiH

Raiffeisen bank d.d. Sarajevo
Broj računa: 1610000046880014
Sa naznakom: “Kotizacija za Kongres o transportnoj infrastrukturi i transportu”

Način uplate za učesnike izvan BiH

Raiffeisen bank d.d. BiH Sarajevo
Swift code: RZBABA2S
Adresa: Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo, BiH
Korisnik: UKI BiH, Sarajevo, BiH
Sa naznakom: “Kotizacija za Kongres o transportnoj infrastrukturi i transportu”
Račun korisnika: IBAN CODE: BA391611000001351462
Naziv korisnika: Udruženje konsultanata inženjera BiH, Adresa: Put života bb, 71 000 Sarajevo, BiH

Mogućnosti i opcije sponzorstva

Platinasti sponzor – 5000 KM

 • pozdravni govor i video prezentacija na ceremoniji otvaranja Kongresa (u trajanju od 5 min)
 • najava na internet stranicama Kongresa
 • predstavljanje na web stranici Asocijacije konsultanata inženjera BiH (reklama i tekst)
 • reklama i logotip u finalnom programu
 • logotip kompanije istaknut na ekranu tokom održavanja Kongresa
 • emitovanje promo sadržaja tokom pauze između tematskih cjelina – tri bloka
 • objava logotipa i reklame u Zborniku radova
 • prezentacija u pratećim tv emisijama i sadržajima koje obezbjeđuje Medijski pokrovitelj Kongresa

Zlatni sponzor – 3000 KM

 • najava na internet stranicama Kongresa
 • predstavljanje na web stranici Asocijacije konsultanata inženjera BiH
 • reklama I logotip u finalnom programu
 • logotip kompanije istaknut na ekranu tokom održavanja kongresa
 • emitovanje promo sadržaja tokom pauze između tematskih cjelina – jedan blok
 • objava logotipa i reklame u Zborniku radova
 • prezentacija u pratećim sadržajima koje obezbjeđuje Medijski partner

Srebreni sponzor – 1000 KM

 • najava na internet stranicama Kongresa
 • predstavljanje na web stranici Asocijacije konsultanata inženjera BiH
 • logotip u finalnom programu
 • logotip kompanije istaknut na ekranu tokom održavanja kongresa
 • objava logotipa u Zborniku radova

Sponzor – 500 KM

 • najava na internet stranicama Kongresa
 • logotip u finalnom programu
 • logotip kompanije istaknut na ekranu tokom održavanja Kongresa
 • objava logotipa u Zborniku radova

Medijski partner

 • najava na internet stranicama Kongresa
 • predstavljanje na web stranici Asocijacije konsultanata inženjera BiH – logo i reklama
 • reklama i logotip u finalnom programu
 • logotip kompanije istaknut na ekranu tokom održavanja Kongresa
 • emitovanje promo sadržaja tokom pauze između tematskih cjelina – jedan blok
 • objava logotipa i reklame u Zborniku radova
 • gostovanje učesnika Kongresa u stručnim tematskim emisijama (novinskim tekstovima) Medijskog pokrovitelja

Napomena: U slučaju povoljnije epidemiološke situacije, sadržaj sponzorskih paketa biće prilagođen održavanju Kongresa in site i dopunjen sa mogućnošću prezentacije sponzora korištenjem štandova i sl.
tel.: +387 33 276 336, e-mail: uki@bih.net.ba

Important Dates

Submission of Abstracts12.07.2021.
Submission of Papers (final version)23.08.2021.
Acceptance of Papers13.09.2021.
Application for Participation17.09.2021.
Conference Days23. i 24.09.2021.

Topics for Discussion

 • green transport
 • smart transport
 • sustainable and smart mobility strategy
 • Trans-European Transport Network (TEN-T)
 • studies and projects
 • projects in realization

Fees

Participants300 KM / 150 EUR
Authors and co-Authors of Papers150 KM / 75 EUR

Payment Instructions
for participants from BiH

Raiffeisen bank d.d. Sarajevo
Account No: 1610000046880014
With the indication: “11th BiH Congress on Transport Infrastructure and Transport”

Payment instructions
for participants from abroad

Raiffeisen bank d.d. BiH Sarajevo
Swift code: RZBABA2S
Address: Zmaja od Bosne bb,
71 000 Sarajevo, BiH
With indication: “11th BiH Congress on Transport Infrastructure and Transport”
Infrastructure and Transport”
Account of Beneficiary:
IBAN CODE: BA39161100000351462
Name of Beneficiary: UKI BiH
Address: Put života bb, 71 000 Sarajevo, BiH

Sponsorship Possibilities and Options

Organizer – The Association of Consultants of Engineers of Bosnia and Herzegovina, kindly invites potential sponsors and exhibitors to join the 11th BiH Congress on Transport Infrastructure and Transport and contributes to its success.

Platinum sponsor – 2500 EUR

 • welcome speech and video presentation at the opening ceremony of the Congress (lasting 5 min)
 • announcement on the Congress website
 • advertisement and presentation on the website of the Association of Consulting Engineers of BH
 • advertisement and logo in the final Congress program
 • company logo displayed on the screen during the Congress
 • broadcasting promo content during the break between thematic units – three blocks
 • publication of the logo and advertisement in the Proceedings
 • presentation in TV shows provided by the Media partner of the Congress

Golden sponsor – 1500 EUR

 • announcement on the Congress website
 • advertisement on the website of the Association of Consulting Engineers of BH
 • advertisement and logo in the final Congress program
 • company logo displayed on the screen during the Congress
 • broadcasting promo content during the break between thematic units – one block
 • publication of the logo and advertisement in the Proceedings
 • presentation in contents provided by the Media partner of the Congress

Silver sponsor – 500 EUR

 • announcement on the Congress website
 • advertisement on the website of the Association of Consulting Engineers of BH
 • logo in the final Congress program
 • company logo displayed on the screen during the Congress
 • publication of the logo in the Proceedings

Sponsor – 250 EUR

 • announcement on the Congress website
 • logo in the final Congress program
 • company logo displayed on the screen during the Congress
 • publication of the logo in the Proceedings

Media partner

 • announcement on the Congress website
 • advertisement and logo on the website of the Association of Consulting Engineers of BH
 • advertisement and logo in the final Congress program
 • company logo displayed on the screen during the Congress
 • broadcasting promo content during the break between thematic units – one block
 • publication of the logo and advertisement in the Proceedings
 • guest appearance of Congress participants in professional thematic shows (newspaper texts) of the Media partner

Note: If the epidemiological situation becomes favorable, sponsor packages will be adjusted for a live conference event and supplemented with the possibility to present sponsor using Congress stands etc. For more information about sponsorships please contact us on +387 33 276 336 or via e-mail: uki@bih.net.ba

Sponzori / Sponsors