Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine
Home Aktivnosti - Udruženje Konsultanata i Inžinjera Bosne i Hercegovine 13. Kongres o transportnoj infrastrukturi i transportu –  ceste, 19. i 20. septembar 2024., Sarajevo

13. Kongres o transportnoj infrastrukturi i transportu –  ceste, 19. i 20. septembar 2024., Sarajevo

Poštovane kolegice i kolege,

Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine (UKI BiH) u saradnji sa  European Union Road Federation (ERF), organizuje 13. Kongres o transportnoj infrastrukturi i transportu –  ceste, koji će se održati 19. i 20. septembra 2024. u Sarajevu.
Skup je internacionalnog karaktera.

Razvijenost jedne države mjeri se razvijenošću transportne infrastrukture. Transportni sistem predstavlja veoma bitnu razvojnu komponentu svakog društva. Transportni sektor ima i odlučujuću ulogu u borbi protiv klimatskih promjena. Transport i saobraćaj su najvažniji potencijal za brži seveukupni (lokalni, regionalni i globalni) razvoj. Permanentno se radi na unapređenju njegove razvojne strategije čiji je cilj pametni, sigurni, konkurentni, dostupni i okolišno prihvatljivi transportni sistem.

Ceste su jedan od temelja evropskih integracija i sveukupog razvoja evropskih regija.

I ovaj Kongres će, kao i prethodni, okupiti stručnjake i naučne radnike iz raznih regija EU, predstavnike nevladinih organizacija, kao i predstavnike institucija vlasti.

Kongres će tretirati sljedeće tematske cjeline:

 • Green cestovni transport
 • TEN-T mreža
 • Smart saobraćaj u urbanim sredinama
 • Studije i projekti
 • Sigurnija cestovna meža

Očekujemo vaše aktivno učešće u organizaciji i radu 13. Kongresa o transportnoj infrastrukturi i
transportu –  ceste.
Srdačan pozdrav,

Prof. dr Ešref Gačanin
Predsjednik ACE BH

Datum i rokovi

Prijava sažetka19.08.2024.
Predaja referata09.09.2024.
Prijava za učestvovanje09.09.2024.
Datum održavanja kongresa19. i 20. 09.2024.

Kotizacija

Učesnici150 KM / 75 EUR
Autori i koautori referata100 KM / 50 EUR

Način uplate za učesnike iz BiH

Raiffeisen bank d.d. Sarajevo
Br. računa: 1610000046880014
Sa naznakom: “13. Kongres o transportnoj infrastrukturi i transportu –  ceste”

Način uplate za učesnike izvan BiH

Raiffeisen bank d.d. BiH Sarajevo
Swift code: RZBABA2S
Adresa: Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo, BiH
Sa naznakom: “13. Kongres o transportnoj infrastrukturi i transportu –  ceste”
Račun korisnika:
IBAN CODE: BA391611000001351462
Naziv korisnika: UKI BiH
Adresa: Put života bb, 71 000 Sarajevo, BiH

Mogućnosti i opcije sponzorstva

Organizator – Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine ljubazno poziva potencijalne sponzore i izlagače da se pridruže 13. Kongresu o transportnoj infrastrukturi i transportu –  ceste.

Platinasti sponzor – 6000 KM

 • pozdravni govor i video prezentacija na ceremoniji otvaranja kongresa ( u trajanju od 5 min)
 • najava na internet stranici kongresa
 • predstavljanje na web stranici Asocijacie konsultanata inženjera BiH (reklama i tekst)
 • reklama i logotip u finalnom programu
 • logotip kompanije istaknut na ekranu tokom održavanja kongresa
 • emitovanje promo sadržaja tokom pauze između tematskih cjelina – tri bloka
 • objava logotipa i reklame u Zborniku radova
 • izložbeni prostor, 6 m2
 • 4 pune kongresne ulaznice

Zlatni sponzor – 4000 KM

 • najava na internet stranici kongresa
 • predstavljanje na web stranici Asocijacie konsultanata inženjera BiH (reklama)
 • reklama i logotip u finalnom programu
 • logotip kompanije istaknut na ekranu tokom održavanja kongresa
 • emitovanje promo sadržaja tokom pauze između tematskih cjelina – jedan blok
 • objava logotipa i reklame u Zborniku radova
 • izložbeni prostor, 4 m2
 • 3 pune kongresne ulaznice

Srebreni sponzor – 2000 KM

 • najava na internet stranici kongresa
 • predstavljanje na web stranici Asocijacie konsultanata inženjera BiH (reklama)
 • logotip u finalnom programu
 • logotip kompanije istaknut na ekranu tokom održavanja kongresa
 • objava logotipa u Zborniku radova
 • 2 pune kongresne ulaznice

Sponzor – 1000 KM

 • logotip u finalnom programu
 • logotip kompanije istaknut na ekranu tokom održavanja kongresa
 • logotip u Zborniku radova
 • 1 puna kongresna ulaznica