Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine

2. BiH kongres o vodama

Udruženje konsultanata inžinjera Bosne i Hercegovine (UKI BiH) organizira Drugi BiH Kongres o vodama.

Prvi BiH kongres o vodama, održan 27. i 28.10. 2016. u organizaciji Udruženja konsultanata inžinjera Bosne i Hercegovine (UKI BiH), uz učešće svih relevantnih institucija, okupio je 350 učesnika. Cilj je bio da se vode u BiH jasno prepoznaju kao „pokretač“ razvoja u energetici, industriji, poljoprivredi, turizmu, kvalitetu urbanog i ruralnog ž ivljenja, te s vim d rugim d jelatnostima.

Oko 200 autora iz BiH, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Holandije, Švedske, Engleske i Singapura, pripremili su i saopštili 85 referata. Vode u Evropskoj uniji su odavno veoma visoko na listi prioriteta i pažnje svih njenih institucija. Veoma je razvijena legislativa, kako ona k oja s e primjenjuje direktno n a n ivou EU, tako i ona koja se prenosi u nacionalna zakonodavstva. Međutim, rizici i dalje rastu, pa se za sljedeći deveti EU naučni program FP9 već predviđa okvirni program „Misija voda“, jer su proširivanje i produbljavanje znanja, istraživanje i inovacije jedini put za suočavanje s vodnom krizom, k ako u svjetlu klimatskih promjena, tako i daljnje urbanizacije i drugih faktora.

Svjetski ekonomski forum u Davosu već uzastopno 7 godina stavlja krizu vode među 5 najvećih društvenih rizika z a stabilost s vijeta. Nije kriza voda s amo u dijelovima Afrike ili Azije, ili samo među nerazvijenim; kriza upravljanja vodama je posebno opasna u razvijenom svijetu. U pitanjima Evropske Komisije Bosni i Hercegovini iz decembra 2016. godine, radi o cjene n ivoa dostizanja kriterija za č lanstvo u E U, vode su, shodno situaciji i u zemljama članicama EU, tretirane veoma detaljno. Odgovaranja na pitanja iz upitnika, kroz mehanizma koordinacije, predstavljao je najznačajniji i najsloženiji zadatak institucija u Bosni i Hercegovini – od općina i kantona, preko entiteta i distrikta, do države.

Zahtjevi za dodatna objašnjenja formulirani su inženjerski: traže se brojevi, procenti, dani, opisi procedura, tumačenja za provedbu razgraničenja nadležnosti i osposobljenosti institucija, itd. Za okoliš i klimatske promjene, te specifično vode, pitanja se odnose na efektivnu implementaciju usvojenih strategija i planova, naročito u vezi dostupnosti i kvalitete vode za piće i tretmanu otpadnih voda, t e i transpoziciji primjeni europskih d irektiva o strateškoj procjeni u tjecaja n a okoliš. P itanja i p otpitanja su zapravo smjernice za neophodne reforme, pothvate i akcije u transformaciji
bosanskohercegovačkog društva i ekonomije prema europskim standardima i praksama.

Drugi BiH K ongres o vodama ć e b iti posvećen e vropskom p utu B iH u oblasti voda, kao i svim oblastima, odnosno sektorima, koji imaju dodira s vodama. Znači, namjera je razmotriti k ako d ovesti d o „otvaranja“ sektora voda prema drugim s ektorima, da bi se i oni uključili u rješavanje „vodne“ problematike; kao i obrnuto, kako da sektor voda proaktivno učestvuje u orijentacijama, vizijama, strategijama i svim planovima razvoja i aktuelnim d ešavanjima u o stalim sektorima, povezanim s vodama.

Vode su medij koji pruža šansu Bosni i Hercegovini, kao i njezinim susjedima, pa i cijeloj regiji jugoistočne Europe za ubrzanim, integralnim razvojem praktično svih društvenih i e konomskih k omponenti.

Drugi Kongres će se održati 07. i 08. novembra 2019. godine. Organizacioni odbor očekuje vaše učešće na Kongresu.

S poštovanjem,
Prof.dr. Ešref Gačanin
Predsjednik ACE BH

Datum i rokovi

Prijava sažetka15.09.2019.
Predaja referata15.10.2019.
Prijava za učestvovanje01.11.2019.
Datum Kongresa07. i 08.11.2019.

Tematske cjeline

 • Vode u EU
 • Vodna politika u BiH
 • Vode u UN programu održivog razvoja
 • Saradnja sektora voda sa drugim sektorima
 • Finansiranje projekata u sektoru voda
 • Kadrovi i obrazovanje u sektoru voda
 • Aktuelne teme u sektoru voda

Kotizacija

Učesnici300 KM / 150 EUR
Autori i Koautori referata150 KM / 75 EUR

Način uplate<br>za učesnike iz BiH

Raiffeisen bank d.d. Sarajevo

Br. računa: 1610000046880014
Sa naznakom: “2. Konferencija o urbanom planiranju i regionalnom razvoju”

Način uplate<br>za učesnike izvan BiH

Raiffeisen bank d.d. BiH Sarajevo

Swift code: RZBABA2S
Adresa: Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo, BiH
Sa naznakom: “2. Konferencija o urbanom planiranju i regionalnom razvoju”

Račun korisnika:
IBAN CODE: BA39161100000351462
Naziv korisnika: UKI BiH
Adresa: Put života bb, 71 000 Sarajevo, BiH

Mogućnosti i opcije sponzorstva

Organizator – Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine ljubazno poziva potencijalne sponzore i izlagače da se pridruže “2. BiH kongres o vodama”

Platinasti sponzor – 6000 KM

 • izložbeni prostor od 6 m2
 • najava na internet stranici Konferencije
 • reklama u finalnom programu (1 kolor stranica)
 • promotivni letak u Konferencijskoj torbi
 • pet minuta pozdravnog govora sponzora na ceremoniji otvaranja
 • logotip kompanije na transparentu u plenarnoj dvorani
 • četiri pune Konferencijske ulaznice
 • četiri ulaznice za svečanu večeru

Zlatni sponzor – 4000 KM

 • izložbeni prostor od 5 m2
 • najava na internet stranici Konferencije
 • logotip kompanije u finalnom programu (1/2 kolor stranice)
 • promotivni letak u Konferencijskoj torbi
 • zahvalnica predsjedavajućeg u govoru na ceremoniji otvaranja ili ceremoniji dobrodošlice
 • logotip kompanije na transparentu u plenarnoj dvorani
 • tri pune Konferencijske ulaznice
 • tri ulaznice za svečanu večeru

Srebreni sponzor – 2000 KM

 • izložbeni prostor od 4 m2
 • najava na internet stranici Konferencije
 • logotip kompanije u finalnom programu
 • promotivni letak u Konferencijskoj torbi
 • zahvalnica predsjedavajućeg u govoru na ceremoniji otvaranja ili ceremoniji dobrodošlice
 • logotip kompanije na transparentu u plenarnoj dvorani
 • dvije pune Konferencijske ulaznice
 • dvije ulaznice za svečanu večeru

Sponzor – 1000 KM

 • najava na internet stranici Konferencije
 • logotip kompanije u finalnom programu
 • promotivni letak u Konferencijskoj torbi
 • zahvalnica predsjedavajućeg u govoru na ceremoniji otvaranja ili ceremoniji dobrodošlice
 • logotip kompanije na transparentu u plenarnoj dvorani
 • dvije pune Konferencijske ulaznice
 • dvije ulaznice za svečanu večeru