Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine

2. Konferencija o urbanom planiranju i razvoju

Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine (UKI BiH/ACE BH) organizuje 2. Konferenciju o urbanom planiranju I regionalnom razvoju, koje će se održati 15. i 16. oktobra 2020., u online formatu.

Poznata je činjenica da se broj stanovnika naše planete permanentno povećava. Prema „satu“ UN-a na planeti sada živi oko 7,7 milijardi stanovnika. 1930. godine naša planeta je imala 2 milijarde stanovnika. Sa porastom broja stanovnika na zemlji raste i broj gradova, kao i broj stanovnika u gradovima. Očekuje se, na osnovu projekcija urađenih u UN, da će u 2023. godini planeta dobiti 8-milijarditog stanovnika, a da će u gradovima živjeti 60% svjetske populacije.

Urbanizacija sa sobom donosi mnogo problema, posebno kada se iskazuje kao nagla koncentracija velikog broja stanovnika na malom prostoru.

Najizraženiji problemi urbanizacije su: povećanje saobraćaja, zagađivanje okoliša, uništavanje zelenih površina, parkova, agrikulturnih zemljišta, otvorenih prostora, upravljanje vodnim resursima. Većina problema se može riješiti poznatim inženjerskim tehnologijama i održivom praksom. Druga Konferencija će okupiti stručnjake, naučne radnike, međunarodne predavače iz šire regije i Evrope, kao i predstavnike institucija vlasti sa ciljem analize dosadašnjih iskustva i budućih izazova u strateškom planiranju urbane infrastrukture. To je i prilika za uspostavljanje snažnog foruma za svestrani, interaktivni, razvojni ciklus koji će omogućiti bržu implementaciju strateških, razvojnih, lokalnih, regionalnih i
evropskih projekata vezanih za urbano planiranje i regionalni razvoj.

Očekujemo vaše učešće aktivno učešće u organizaciji i radu 2. Konferencije o urbanom planiranju i regionalnom razvoju.

S poštovanjem,
Prof.dr. Ešref Gačanin
Predsjednik ACE BH

Datum i rokovi

Predaja referata01.09.2021.
Prihvatanje referata01.10.2020.
Prijava za učestvovanje10.10.2020.
Datum Konferencije15 i 16.10.2020.

Tematske cjeline

Održivi urbani razvoj

 • pametni grad
 • postindustrijska gradska regeneracija
 • urbana mobilnost
 • kreiranje i upravljanje javnim prostorom
 • zelena infrastruktura urbanih područja i pejzažna arhitektura
 • urbano–ruralna povezanost i regionalni razvoj

Kotizacija

Učesnici300 KM / 150 EUR
Autori i Koautori referata200 KM / 100 EUR

Način uplate<br>za učesnike iz BiH

Raiffeisen bank d.d. Sarajevo

Br. računa: 1610000046880014
Sa naznakom: “2. Konferencija o urbanom planiranju i regionalnom razvoju”

Način uplate<br>za učesnike izvan BiH

Raiffeisen bank d.d. BiH Sarajevo

Swift code: RZBABA2S
Adresa: Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo, BiH
Sa naznakom: “2. Konferencija o urbanom planiranju i regionalnom razvoju”

Račun korisnika:
IBAN CODE: BA39161100000351462
Naziv korisnika: UKI BiH
Adresa: Put života bb, 71 000 Sarajevo, BiH

Mogućnosti i opcije sponzorstva

Organizator – Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine ljubazno poziva potencijalne sponzore i izlagače da se pridruže “2. Konferenciji o urbanom planiranju i regionalnom razvoju” i doprinesu njenom uspjehu.

Platinasti sponzor – 6000 KM

 • izložbeni prostor od 6 m2
 • najava na internet stranici Konferencije
 • reklama u finalnom programu (1 kolor stranica)
 • promotivni letak u Konferencijskoj torbi
 • pet minuta pozdravnog govora sponzora na ceremoniji otvaranja
 • logotip kompanije na transparentu u plenarnoj dvorani
 • četiri pune Konferencijske ulaznice
 • četiri ulaznice za svečanu večeru

Zlatni sponzor – 4000 KM

 • izložbeni prostor od 5 m2
 • najava na internet stranici Konferencije
 • logotip kompanije u finalnom programu (1/2 kolor stranice)
 • promotivni letak u Konferencijskoj torbi
 • zahvalnica predsjedavajućeg u govoru na ceremoniji otvaranja ili ceremoniji dobrodošlice
 • logotip kompanije na transparentu u plenarnoj dvorani
 • tri pune Konferencijske ulaznice
 • tri ulaznice za svečanu večeru

Srebreni sponzor – 2000 KM

 • izložbeni prostor od 4 m2
 • najava na internet stranici Konferencije
 • logotip kompanije u finalnom programu
 • promotivni letak u Konferencijskoj torbi
 • zahvalnica predsjedavajućeg u govoru na ceremoniji otvaranja ili ceremoniji dobrodošlice
 • logotip kompanije na transparentu u plenarnoj dvorani
 • dvije pune Konferencijske ulaznice
 • dvije ulaznice za svečanu večeru

Sponzor – 1000 KM

 • najava na internet stranici Konferencije
 • logotip kompanije u finalnom programu
 • promotivni letak u Konferencijskoj torbi
 • zahvalnica predsjedavajućeg u govoru na ceremoniji otvaranja ili ceremoniji dobrodošlice
 • logotip kompanije na transparentu u plenarnoj dvorani
 • dvije pune Konferencijske ulaznice
 • dvije ulaznice za svečanu večeru

Napomena: Format konferencije biće prilagođen epidemiološkoj situaciji. Ako okolnosti budu tako zahtijevale,
manifestacija će se jednim dijelom ili u potpunosti održati online. Ostale informacije o marketinškom predstavljanju možete dobiti putem telefona +387 33 276 336, e-mail: uki@bih.net.ba